Obec Dýšina
ObecDýšina

Pro volby do poslanecké sněmovny již není možné vydávat OP s omezenou platností pro výkon volebního práva. Z uvedeného důvodu vyzýváme občany, kteří mají zájem hlasovat ve volbách, aby si včas zkontrolovali platnost OP a případně včas podali žádost o nový OP.

Valná hromada, 23. 2. 2020

Každoroční valná hromada (dále VH) Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu spolku proběhla v roce 2020 v neděli 23. února. Naše valná hromada je pravidelně otevřena veřejnosti – pozvání bylo zveřejněno v únorovém čísle Obecního zpravodaje.
Zprávu o činnosti spolku za rok 2019 dostali všichni členové s předstihem, aby mohli jednotlivé body upřesnit či doplnit. VH krátce navštívil a pozdravil i starosta obce Ing. J. Egrmajer. Sepsaná zpráva byla na VH komentovaná a prezentovaná fotografiemi z jednotlivých akcí. Zpráva o činnosti za rok 2019 byla členstvem schválená. Současně VH vzala na vědomí i plán spolku na rok 2020.
Jak zpráva o činnosti, tak plán na rok 2020 jsou k dispozici na webu spolku. Bohužel již nyní, kdy doplňujeme informaci na web (březen) víme, že v plánu určitě dojde k velkým změnám a postupným rušením chystaných akcí v souvislosti s epidemiologickou situací a vyhlášeným nouzovým stavem…
Bylo uděleno ocenění za rok 2019 předáním grafického listu Poděkování. Tentokrát správní výbor spolku poděkoval paní Vlastě Hostičkové za celoživotní zásluhy o poznávání historie Dýšiny a Marii Kašparové za dlouhodobé pečování o finance spolku, viz https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/592cs_3.pdf&original=Zpravodaj%200420.pdf

Datum vložení: 19. 4. 2020 16:05
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2020 16:06
Autor: doc. Ing. Marek Brandner Ph.D.
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky