Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Od 12.10.2020 platí úřední hodiny:

Pondělí    12:00  -  17:00

Středa      12:00  -  17:00

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Obsah

Valná hromada, 23. 2. 2020

Každoroční valná hromada (dále VH) Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu spolku proběhla v roce 2020 v neděli 23. února. Naše valná hromada je pravidelně otevřena veřejnosti – pozvání bylo zveřejněno v únorovém čísle Obecního zpravodaje.
Zprávu o činnosti spolku za rok 2019 dostali všichni členové s předstihem, aby mohli jednotlivé body upřesnit či doplnit. VH krátce navštívil a pozdravil i starosta obce Ing. J. Egrmajer. Sepsaná zpráva byla na VH komentovaná a prezentovaná fotografiemi z jednotlivých akcí. Zpráva o činnosti za rok 2019 byla členstvem schválená. Současně VH vzala na vědomí i plán spolku na rok 2020.
Jak zpráva o činnosti, tak plán na rok 2020 jsou k dispozici na webu spolku. Bohužel již nyní, kdy doplňujeme informaci na web (březen) víme, že v plánu určitě dojde k velkým změnám a postupným rušením chystaných akcí v souvislosti s epidemiologickou situací a vyhlášeným nouzovým stavem…
Bylo uděleno ocenění za rok 2019 předáním grafického listu Poděkování. Tentokrát správní výbor spolku poděkoval paní Vlastě Hostičkové za celoživotní zásluhy o poznávání historie Dýšiny a Marii Kašparové za dlouhodobé pečování o finance spolku, viz https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/592cs_3.pdf&original=Zpravodaj%200420.pdf