Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Historie spolku v období 1909-1999

logo2

 vyborUstavující valná hromada se konala 21. března 1909 za účasti 51 členů. Cílem činnosti byla úprava cest, vysazování stromovin a křovin na místa pustá a ladem ležící.

 

  Později se konaly osvětové přednášky, výlety, kinoprodukce, divadla, přátelské věnečky i sportovní utkání. Těžiště činnosti bylo v létě.

 

 plovarnaNad jezem Klabavy byly v roce 1912 vybudovány říční a sluneční lázně. 

  •  V roce 1916 věnoval pan Václav Cingroš, majitel kamenického závodu v Plzni, Husův kámen, u kterého byly v roce 1919 vysazeny 3 lípy.   

  •  V roce 1918 byla z iniciativy spolku zřízena železniční zastávka Nová Huť-Dýšina.

zvonicka

V roce 1923 byla v Nové Huti podle návrhu stavitele Josefa Paška postavena zvonička.

  
 

V roce 1927 byla u Památkového úřadu v Praze zajištěna památková ochrana velky smrkVelkého smrku. 
 

  •   V roce 1928 byl založen park a v roce 1930 byl pojmenován podle dlouholetého předsedy spolku Sadem Josefa Paška

  •  V roce 1929 byla nad akátovou strání vybudována besídka Jindřicha Strnada společně se Seitzovou stezkou. Rozsáhlost činnosti Okrašlovacího spolku dokládá např. výsadba 700 kusů smrku v roce 1914 nebo 33 500 kusů sazenic v roce 1917. 
  •   Sportovní odbor Okrašlo-vacího spolku se věnoval hlavně wolleyballu. Jeho tennisový kroužek provozoval 2 dvorce a měl i odbor kanadského hockeye. Závodně se v Nové Huti začalo lyžovat v roce 1924. Na místním skokanském můstku skočil v roce 1929 mistr světa S. Ruud 54 metrů.

  V roce 1933 měl Okrašlovací spolek 327 členů a v knihovně 575 publikací. V tomto rozsahu pokračovala činnost do roku 1938. vybor2Po roce 1945 se spolek opět vzmáhá, ale rok 1948 jeho existenci ukončil. Bohužel, z období 1935 až 1948 se zachovaly jen kusé zprávy o jeho činnosti. V 50tých letech byl spolek zrušen.
 
(Použito Pamětního spisu Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí B. Brejchy z roku 1934)
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky