Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Obsah

logo2

 

Historie Okrašlovacího spolku v období 1909 - 1999

 vybor
Ustavující valná hromada se konala 21. března 1909 za účasti 51 členů. Cílem činnosti byla úprava cest, vysazování stromovin a křovin na místa pustá a ladem ležící.
  Později se konaly osvětové přednášky, výlety, kinoprodukce, divadla, přátelské věnečky i sportovní utkání. Těžiště činnosti bylo v létě.
 

 plovarnaNad jezem Klabavy byly v roce 1912 vybudovány říční a sluneční lázně. 
 

 V roce 1916 věnoval pan Václav Cingroš, majitel kamenického závodu v Plzni, Husův kámen, u kterého byly v roce 1919 vysazeny 3 lípy.   
 
 

 V roce 1918 byla z iniciativy spolku zřízena železniční zastávka Nová Huť-Dýšina.
 

zvonicka

 V roce 1923 byla v Nové Huti podle návrhu stavitele Josefa Paška postavena zvonička.
  
 
 
 
 

 velky smrk
 V roce 1927 byla u Památkového úřadu v Praze zajištěna památková ochrana Velkého smrku.  
 
 
 
 
 
  

  V roce 1928 byl založen park a v roce 1930 byl pojmenován podle dlouholetého předsedy spolku Sadem Josefa Paška

 V roce 1929 byla nad akátovou strání vybudována besídka Jindřicha Strnada společně se Seitzovou stezkou. Rozsáhlost činnosti Okrašlovacího spolku dokládá např. výsadba 700 kusů smrku v roce 1914 nebo 33 500 kusů sazenic v roce 1917. 
  Sportovní odbor Okrašlo-vacího spolku se věnoval hlavně wolleyballu. Jeho tennisový kroužek provozoval 2 dvorce a měl i odbor kanadského hockeye. Závodně se v Nové Huti začalo lyžovat v roce 1924. Na místním skokanském můstku skočil v roce 1929 mistr světa S. Ruud 54 metrů.

  V roce 1933 měl Okrašlovací spolek 327 členů a v knihovně 575 publikací. V tomto rozsahu pokračovala činnost do roku 1938. vybor2Po roce 1945 se spolek opět vzmáhá, ale rok 1948 jeho existenci ukončil. Bohužel, z období 1935 až 1948 se zachovaly jen kusé zprávy o jeho činnosti. V 50tých letech byl spolek zrušen.
 
(Použito Pamětního spisu Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí B. Brejchy z roku 1934)