Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Paškův park

Historie a současnost Paškova parku

Paškův park 2017Podrobné informace o historii parku, jeho úpravách a současném stavu naleznete zde.

Studie a prezentace Paškova parku: 

 

Za finanční dary děkujeme:

OBČANŮM, SPOLKŮM A FIRMÁM: E. a P. Bartovským (Nová Huť), I. a M. a Š. Brandnerovým (Nová Huť), S. Čermákové (Plzeň), J. Egrmajerovi (Dýšina), J. a J. Frankovým (Dýšina), M. a J. Kašparovým (Nová Huť), V. Kepkovi (Nová Huť), H. Krčilové (Stříbro), J. a J. Nesvadbovým (Nová Huť), J. Máchovi (Plzeň), I. a L. Vlkovým (Nová Huť), J. Sýkorové (Nová Huť), M.  Skočovskému,  J. a V. Šlajsovým (Dýšina), rodině Šonských (Nová Huť), rodině Špilerových (Nová Huť), Š. a P. Štemberovým (Dýšina), Z. a P. a K. a Š. Štichovým, (Nová Huť), rodině Tlustých (Dýšina), rodině Tomanových (Nová Huť), A. a M. a V. Vaidišovým (Nová Huť), firmě Ardeta consult s.r.o., Okrašlovacímu spolku pro Novou Huť a Dýšinu, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dýšina, zaměstnancům Obecního úřadu Dýšina.

K realizaci díla podstatně přispěli:
Ing. P. Pěč (firma Mediagran s.r.o.), který daroval žulové bloky na většinu výtvarných prvků, a Ing. L. Rous (První plzeňská galvanovna s.r.o. – provoz Slévárna Hájek), který dodal všechny slévárenské prvky. Přípravu terénu, výstavbu technických prvků a stavební úpravu celého prostoru parku a jeho bezprostředního okolí prováděla firma LANDSTAV s.r.o, financovala ji obec Dýšina. Všem patří velké poděkování.

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky