Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Sběrný dvůr

Adresa sběrného dvora:

Dýšina, ul. Přátelství, "U Kubíků" 
(u železničního viaduktu)

Otevírací doba:

Letní provoz

duben - říjen:               

  • úterý: 15:00 - 18:00 hodin
  • čtvrtek: 15:00 - 18.00 hodin
  • sobota: 9:00 - 12:00 hodin

Zimní provoz

​​listopad - březen: 

  • sobota: 9:00 - 12:00 hodin

Sběrný dvůr

Zde mohou občané ukládat objemný odpad, stavební suť, nebezpečné látky (azbest, oleje, barvy, akumulátory, apod.), elektrozařízení (drobná elektronika, chladničky, sporáky, apod.), pneumatiky, dřevěný odpad (nábytek, apod.), železný šrot, plasty, sklo a další nepotřebný materiál.

Ukládání odpadů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Dýšina č. 3/2019 o systému shromažďování a nakládání s komunálním a stavebním odpadem a dalšími provozními předpisy společnosti AVE CZ odpadové hospodářství a.s., provoz Plzeň. Poplatky za uložení odpadu se řídí schválenými ceníky.

Bioskládka:

Je určena pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného a organického původu (tráva, listí,apod.) do přistaveného kontejneru. Pro ukládání dřevní hmoty, větví apod., slouží úložiště ve spodní části sběrného dvora. 

Uživatelé sběrného dvora a bioskládky jsou povinni udržovat na skládce pořádek, dodržovat obecně závazné a bezpečnostní předpisy a dbát pokynů obsluhy sběrného dvora. Je zakázáno odnášet ze sběrného dvora a bioskládky jakýkoliv materiál.

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky