Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

2023

Zveřejňování informací o kontrolách

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje ÚSC Obec Dýšina jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Předmět kontroly:

  • Účetnictví organizace
  • Vnitřní kontrolní systém
  • Inventarizace organizace za rok 2022
  • Peněžní fondy p. o.
  • Vedení pokladní knihy a pokladních dokladů

 

Druh kontroly:

V roce 2023 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace zřízená obcí Dýšina. 

Kontrola byla uskutečněna na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proběhla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění platném ke dni provádění kontroly.

Kontrolovaná příspěvková organizace:

Základní škola a mateřská škola generála Pattona Dýšina

  • IČ 72553740

Výsledek kontroly:

  • Při kontrole hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky