Obec Dýšina
ObecDýšina

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! Máme nahlášený případ vykradení automobilu v naší obci během dne a vloupání do garáže. Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, zabezpečili si své vozy a v žádném případě nenechávali v autech cennosti ani osobní doklady.  Policie žádá obyvatele, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. 

Programové body

Dovolte nám představit společné programové body sdružení nezávislých kandidátů Život pro obec, Žijeme spolu a Otevřená Dýšina, která po podzimních komunálních volbách vytvořila společně radu obce a budou se podílet na vedení obce v následujících čtyřech letech. Vychází z průniku volebních programů našich seskupení a obsahuje hlavní kroky, které bychom rádi v tomto volebním období realizovali nebo jejich realizaci alespoň zahájili.

Chceme vytvářet obec, kde se žije dobře lidem všech generací. Obec s dobrými sousedskými vztahy, kde se nezapomíná na potřeby žádné ze skupin občanů. Víme, že takovou obec můžeme vytvářet jen společně s Vámi a proto hlavními tématy pro nás budou vstřícnost, diskuse a spolupráce.

Naše hlavní programové body pro konkrétní oblasti:

KOMUNIKACE S OBČANY

 • Otevřenost a vstřícnost všech zastupitelů, vedení obce i zaměstnanců úřadu vůči všem občanům a subjektům působícím v obci. Budeme povzbuzovat občany, aby využívali svého práva účastnit se jednání obecního zastupitelstva, ale i neformální sousedské komunikace se zastupiteli. Vaše podněty, připomínky i nápady jsou opravdu vítány. Můžete se obracet nejen na vedení obce, ale i na zastupitele ze svého sousedství nebo dle svého výběru. Kontakty na všechny zastupitele jsou k dispozici na webových stránkách obce i v tomto zpravodaji. 
 • Vytvořili jsme dva nové pětičlenné výbory zastupitelstva, které mají přispět k vytváření širší diskuse o životě a směřování obce. Kulturní výbor bude koordinovat spolupráci spolků, kulturních a sportovních organizací, podněcovat diskusi o podobách společenského života v obci, podílet se na pořádání akcí. Investičně stavební výbor bude připravovat pravidla pro rozvoj obce, doporučovat plán investic v jednotlivých letech, shromažďovat a předkládat zastupitelstvu podněty občanů k rozvoji obce. Kontakty na členy výborů jsou také k dispozici na webových stránkách obce i v tomto zpravodaji.
 • Obecní zpravodaj bude vycházet každý měsíc, abychom mohli včas informovat o aktuálních i připravovaných akcích a projektech obce. Zpřehledníme a doplníme webové stránky obce, aby byly snadno dostupné a srozumitelné všechny důležité informace.

HOSPODAŘENÍ

 • Udržíme nezadlužování obce, budeme usilovat o dobré a transparentní hospodaření s finančními prostředky i majetkem obce. Budeme pravidelně zveřejňovat přehled investic pro daný rok.
 • Budeme se snažit o maximální využití dotačních titulů, zahájíme přípravu a zpracování nových projektů.
 • Chceme rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty na projektech obce.
 • Budeme se snažit vyjednat příznivější ceny svozu odpadů a energií.

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

 • Budeme usilovat o schválení vlakové zastávky v obci a zajištění kvalitního vlakového spojení do budoucna.
 • Budeme se snažit optimalizovat spoje MHD podle potřeb občanů.
 • Budeme pokračovat každý rok v rekonstrukci dalších úseků místních komunikací dle předem schváleného harmonogramu.
 • Budeme usilovat o vybudování přechodu pro chodce u Domu služeb a chodníku za viaduktem v Nové Huti.
 • Zajistíme řádnou údržbu veškeré zeleně a místních komunikací v zimních měsících.

ŠKOLSTVÍ

 • Budeme podporovat ZŠ gen. Pattona, aby byla moderní školou, která dobře připraví svoje žáky k dalšímu vzdělávání a bude vstřícná vůči potřebám žáků i rodičů. Nastavíme jasný rámec spolupráce vedení obce a vedení školy, pravidelný dialog o směřování školy.
 • Budeme připravovat modernizaci školní tělocvičny a rekonstrukci školní jídelny.

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

 • Chceme rozvíjet bohatý kulturní a společenský život v obci. Podpoříme tradiční akce, ale i nové aktivity a nápady občanů, kteří chtějí aktivně organizovat něco pro druhé.
 • Budeme podporovat místní spolky a organizace – finančně, ale i vytvářením prostoru pro lepší spolupráci a dialog v kulturním výboru.
 • Zajistíme modernizaci stávajícího dětského hřiště v Jamách a budeme usilovat o udržitelnost navazujícího biokoridoru tzv. Rokle. Vybudujeme nové herní prvky pro děti v dalších lokalitách obce.
 • Společně s našimi teenagery budeme hledat způsob, jak rozšířit nabídku volnočasových aktivit právě pro tuto věkovou skupinu.
 • Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti při OÚ a Svazem důchodců budeme pečovat o potřeby a aktivní život seniorů.

ROZVOJ OBCE

 • Vytvoříme strategický plán rozvoje obce za účasti široké veřejnosti.
 • Rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou službou, budeme podporovat kvalitní služby pro jeho obyvatele.
 • Aktivně budeme hledat řešení problematiky plnírny propan butanu se všemi zainteresovanými stranami.
 • Připravíme veřejnou diskusi o kapacitách pro setkávání a společenské akce v obci a případné výstavbě komunitního centra v obci.
 • Budeme hledat řešení pro využití areálu bývalého házenkářského hřiště v Nové Huti.
 • Budeme usilovat o lepší podmínky pro koupání a odpočinek na koupališti v Nové Huti i využití areálu v zimní sezoně.
 • Zajistíme dostatečnou péči o veřejnou zeleň, úpravu cest a pěšin. Rozšíříme počet laviček a přístřešků na oblíbených vycházkových okruzích.

Jaroslav Egrmajer
za sdružení Život pro obec

Kateřina Chejlavová
za sdružení Žijeme spolu

Ladislav Rous
za sdružení Otevřená Dýšina

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky