Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Upozorňujeme na změnu volebních místností!!!

Pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Dýšině (volební okrsek č. 1) je volební místnost v jídelně ZŠ (vchod do jídelny), Školní 229, Dýšina

 

Pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Nové Huti a Horomyslicích (volební okrsek č. 2) je volební místnost v základní škole (hlavní vchod), Školní 229, Dýšina.

Programové body

Dovolte nám představit společné programové body sdružení nezávislých kandidátů Život pro obec, Žijeme spolu a Otevřená Dýšina, která po podzimních komunálních volbách vytvořila společně radu obce a budou se podílet na vedení obce v následujících čtyřech letech. Vychází z průniku volebních programů našich seskupení a obsahuje hlavní kroky, které bychom rádi v tomto volebním období realizovali nebo jejich realizaci alespoň zahájili.

Chceme vytvářet obec, kde se žije dobře lidem všech generací. Obec s dobrými sousedskými vztahy, kde se nezapomíná na potřeby žádné ze skupin občanů. Víme, že takovou obec můžeme vytvářet jen společně s Vámi a proto hlavními tématy pro nás budou vstřícnost, diskuse a spolupráce.

Naše hlavní programové body pro konkrétní oblasti:

KOMUNIKACE S OBČANY

 • Otevřenost a vstřícnost všech zastupitelů, vedení obce i zaměstnanců úřadu vůči všem občanům a subjektům působícím v obci. Budeme povzbuzovat občany, aby využívali svého práva účastnit se jednání obecního zastupitelstva, ale i neformální sousedské komunikace se zastupiteli. Vaše podněty, připomínky i nápady jsou opravdu vítány. Můžete se obracet nejen na vedení obce, ale i na zastupitele ze svého sousedství nebo dle svého výběru. Kontakty na všechny zastupitele jsou k dispozici na webových stránkách obce i v tomto zpravodaji. 
 • Vytvořili jsme dva nové pětičlenné výbory zastupitelstva, které mají přispět k vytváření širší diskuse o životě a směřování obce. Kulturní výbor bude koordinovat spolupráci spolků, kulturních a sportovních organizací, podněcovat diskusi o podobách společenského života v obci, podílet se na pořádání akcí. Investičně stavební výbor bude připravovat pravidla pro rozvoj obce, doporučovat plán investic v jednotlivých letech, shromažďovat a předkládat zastupitelstvu podněty občanů k rozvoji obce. Kontakty na členy výborů jsou také k dispozici na webových stránkách obce i v tomto zpravodaji.
 • Obecní zpravodaj bude vycházet každý měsíc, abychom mohli včas informovat o aktuálních i připravovaných akcích a projektech obce. Zpřehledníme a doplníme webové stránky obce, aby byly snadno dostupné a srozumitelné všechny důležité informace.

HOSPODAŘENÍ

 • Udržíme nezadlužování obce, budeme usilovat o dobré a transparentní hospodaření s finančními prostředky i majetkem obce. Budeme pravidelně zveřejňovat přehled investic pro daný rok.
 • Budeme se snažit o maximální využití dotačních titulů, zahájíme přípravu a zpracování nových projektů.
 • Chceme rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty na projektech obce.
 • Budeme se snažit vyjednat příznivější ceny svozu odpadů a energií.

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

 • Budeme usilovat o schválení vlakové zastávky v obci a zajištění kvalitního vlakového spojení do budoucna.
 • Budeme se snažit optimalizovat spoje MHD podle potřeb občanů.
 • Budeme pokračovat každý rok v rekonstrukci dalších úseků místních komunikací dle předem schváleného harmonogramu.
 • Budeme usilovat o vybudování přechodu pro chodce u Domu služeb a chodníku za viaduktem v Nové Huti.
 • Zajistíme řádnou údržbu veškeré zeleně a místních komunikací v zimních měsících.

ŠKOLSTVÍ

 • Budeme podporovat ZŠ gen. Pattona, aby byla moderní školou, která dobře připraví svoje žáky k dalšímu vzdělávání a bude vstřícná vůči potřebám žáků i rodičů. Nastavíme jasný rámec spolupráce vedení obce a vedení školy, pravidelný dialog o směřování školy.
 • Budeme připravovat modernizaci školní tělocvičny a rekonstrukci školní jídelny.

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

 • Chceme rozvíjet bohatý kulturní a společenský život v obci. Podpoříme tradiční akce, ale i nové aktivity a nápady občanů, kteří chtějí aktivně organizovat něco pro druhé.
 • Budeme podporovat místní spolky a organizace – finančně, ale i vytvářením prostoru pro lepší spolupráci a dialog v kulturním výboru.
 • Zajistíme modernizaci stávajícího dětského hřiště v Jamách a budeme usilovat o udržitelnost navazujícího biokoridoru tzv. Rokle. Vybudujeme nové herní prvky pro děti v dalších lokalitách obce.
 • Společně s našimi teenagery budeme hledat způsob, jak rozšířit nabídku volnočasových aktivit právě pro tuto věkovou skupinu.
 • Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti při OÚ a Svazem důchodců budeme pečovat o potřeby a aktivní život seniorů.

ROZVOJ OBCE

 • Vytvoříme strategický plán rozvoje obce za účasti široké veřejnosti.
 • Rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou službou, budeme podporovat kvalitní služby pro jeho obyvatele.
 • Aktivně budeme hledat řešení problematiky plnírny propan butanu se všemi zainteresovanými stranami.
 • Připravíme veřejnou diskusi o kapacitách pro setkávání a společenské akce v obci a případné výstavbě komunitního centra v obci.
 • Budeme hledat řešení pro využití areálu bývalého házenkářského hřiště v Nové Huti.
 • Budeme usilovat o lepší podmínky pro koupání a odpočinek na koupališti v Nové Huti i využití areálu v zimní sezoně.
 • Zajistíme dostatečnou péči o veřejnou zeleň, úpravu cest a pěšin. Rozšíříme počet laviček a přístřešků na oblíbených vycházkových okruzích.

Jaroslav Egrmajer
za sdružení Život pro obec

Kateřina Chejlavová
za sdružení Žijeme spolu

Ladislav Rous
za sdružení Otevřená Dýšina

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky