Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Činnost spolku od roku 1999 do roku 2010

logo

K obnovení činnosti Okrašlovacího spolku došlo z iniciativy starostky obce Mgr. V. Kuklíkové v roce 1999 za účasti manž. V.+K. Kuklíkových, M.+V. Čechurových,  M.+M. Sofronových, Z. Mourka, JUDr. J. Tlusté, I. Melicharové, X. Florianové, V. Smetany a J. Krejzara. Stanovy spolku pod upraveným názvem „Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu“ byly Ministerstvem vnitra schváleny 26. 7. 1999. První novodobou předsedkyní Spolku byla Mgr. V. Kuklíková.

Spolek se schází podle potřeby v místní knihovně, na koupališti, v kulturním sále nebo u některého z členů doma. Zprávy o své činnosti zveřejňuje ve dvou vývěsních skříňkách (v Nové Huti u autobusové zastávky, v Dýšině u knihovny), na webové stránce obce a ve Zpravodaji obce. Činnost je hrazena převážně z příspěvku obce.
 

Z činnosti Spolku uvádíme:

 

1999

krizekVysvěcení křížku v Nové Huti. Spoluúčast na Národopisné výstavě v zasedací místnosti OÚ. Organizace připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července.

 2000

zvonickaSpolupráce s OÚ Dýšina na rekonstrukci zvoničky v Nové Huti. 

 2001

oslavy
Spolupráce s OÚ Dýšina při vyhlášení lípy proti Domu služeb v Dýšině Památným stromem.
 

2002

 • Další předsedkyní Spolku byla zvolena ing. Eva Bartovská, spolek má 14 členů.

 • 13. srpna byl katastrofální povodní stržen most v Nové Huti.

U obrazkuPan Milan Skočovský vyrobil a umístil „U Obrázku“ obraz Panny Marie.

Znovuvydání „Pamětního spisu Okrašlovacího spolku z let 1909-1934“ spiszajistil pan Milan Skočovský. Je k dostání za 80,– Kč u předsedkyně spolku.
 
 

 • 30. srpna oslavy 760 let obce Dýšina.

2003

 • Výstava Povodeň 2002 v Modrém salonku v Dýšině.

kaplickaZástupci Golfparku reagují kladně na náš zájem o obnovení kapličky v Horomyslicích a slibují finanční příspěvek. Pro velkou finanční náročnost dosud k realizaci nedošlo.

vyroci Jan Hus
Organizace připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července s evangelickou farářkou Jaroslavou Švábovou z Rokycan..

Spolupráce na II. mezinárodním folklorním festivalu v Dýšině.
 
 

vychazka

Dne 8. září vycházka po Nové Huti s ing. arch. Petrem
Domanickým, pracovníkem Památkového úřadu, s výkladem o hodnotách vil z 30tých let.
 

2004

 Ejpovicke utesy17. března vycházka s doc. RNDr. M. Merglem k světovému unikátu Ejpovické útesy s prvohorními mechovkami.
 

 U obrazkuFirma Mokoš vybudovala nákladem spolku na cyklostezce „U Obrázku“ přístřešek.

 

2005

studanky1
Vycházka „Za studánkami Kokotského polesí“, vedená RNDr. J. Sofronem.
 
 

 •  Připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července s evangelickou farářkou J. Švábovou z Rokycan.
 • Za peníze spolku osazeny 3 lavičky v Nové Huti (2 v parku, 1 u jezu)

2006

Novorocni pochod1. ledna Novoroční pochod.

 • 14. 5. vycházka „Za rostlinstvem a ptactvem v okolí Nové Hutě“ pod vedením RNDr. J. Sofrona a RNDr. J. Výruta.

 • Připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6.července

Za rostlinstvemZajištěn rozbor vody ze studánky „U Čůráčku“. Je doporučeno vodu převařovat, jinak vyhovuje. Výsledky byly vyvěšeny ve vývěskách spolku. 
 

2007

prochhazka21 . ledna druhý ročník Novoročního pochodu.

 

 


26. května vycházka „Od smrku Od dubu k smrkuk dubu“ na trase Velký smrk – dub u Dolního
Kokotského rybníka – hájovna „U Brujů“ – bývalá Strnadova vyhlídka –  mohyly V Háji.

stojan u Velkeho smrku
U Velkého smrku obnoven stojan s básní bývalého předsedy Spolku stavitele Josefa Paška.       
 
 
 

 2008

Novorocni pochod1. ledna třetí ročník Novoročního pochodu.

27. března přednáška ing. J. Hučky na téma „Hutnictví v Horomyslicích“ v klubovně Golfparku.

U Hajku6. července připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa. 29. listopadu exkurze s ukázkou lití do pískových forem ve slévárně „U Hájků“, s výkladem pana Václava Čermáka a Ladislava Rouse sen.

2009

Novor. pochod1. ledna čtvrtý ročník Novoročního pochodu.

 • 14. června oslava výročí 100 let od založení Okrašlovacího spolku a 10 let obnovení jeho činnosti. V Paškově parku v Nové Huti byl znovu odhalen pamětní kámen Spolku z roku 1934, na který byl vytesán letopočet 2009. Zahrál a zazpíval soubor Gutta z Dýšiny. Dále byly vystaveny dobové pohlednice a fotografie z Nové Hutě ze sbírek pana P. Kodla a L. Kepky.

Publikace
K výročí byla vydána publikace „100 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“, která byla rozdána do všech nemovitostí v obci a  je zdarma k dispozici u předsedkyně spolku. 6.července připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa
 
 

UobrazkuPo 5 letech byla členy spolku provedena rekonstrukce přístřešku u Obrázku (ukotvení do země pomocí ocelových profilů, zavětrování, oplechování střechy a pokrytí umělou krytinou).
 
 

velky smrk

 15. října byl rozhodnutím Obecního úřadu pokácen uschlý Velký smrk. Členové spolku okolí vyčistili a k jeho patě vysadili několik malých smrčků.

 


beseda21. 11. v Modrém salonku beseda s pamětníky a výstava dobových pohlednic a fotografií z Dýšiny, Nové Hutě a Horomyslic. Mimo fotografie domů zde byly také historické Májové slavnosti, ochotnické divadlo, cvičení DJTJ, bývalé hrudkovny a povodeň z roku 2002. Pan farář Pavel Petrašovský přečetl výňatky z knihy ohlášek psaných od roku 1857 a představil církevní kroniku z let 1836-1920. Velmi zajímavé bylo vzpomínání paní Hany Neumannové-Kepkové i pánů Chrudoše Suchého, Ladislava Martínka a Pavla Bartovského.

  2010

novorocni pochod1. ledna pátý ročník Novoročního pochodu
25. ledna setkání s starostou obce Mgr. J. Štilipem. Spolek byl vyzván, aby připravil návrh výsadby zeleně.

 • Březen – došlo k necitlivému kácení cca 10 lip v Nové Huti i v Dýšině. Jako reakci na to i na výzvu pana starosty vypracovali pro Okrašlovací spolek Mgr. J. Nesvadbová a RNDr. J. Sofron „Návrh na výsadbu dřevin v Nové Huti a Dýšině“. Tento dokument byl předán obecnímu úřadu, vyvěšen ve skříňkách spolku a na 1 měsíc k dispozici na obecním úřadu všem občanům k připomínkování. Zájem byl bohužel minimální.

schuze201017.3. výroční schůze spolku.
 

 


 • 24. dubna otevření naučné stezky Chrást. Organizačně zajistili v rámci KČT naši členové manželé J.+J. Frankovi a Hana Paidarová z Chrástu, texty zastavení vypracovali naši spolupracovníci Mgr. J. Nesvadbová, RNDr. J. Sofron a kronikář obce Chrást pan Blaheta.

 • 10. července 2010 byla otevřena Naučná stezka Kokotské rybníky, která leží i na katastru obce Dýšina; v terénu ji vyznačili manžele Frankovi, Nesvadbovi a A. Paidarová.

 • Iniciativa obnovení vlakové zastávky v Nové Huti po vybudování koridoru Plzeň-Praha.

 • Připraveny webové stránky spolku.

Další historie činnosti Okrašlovacího spolku od r. 2011 je dokumentována především ve fotoarchivu akcí, který je průběžně doplňován. Seznam akcí konaných v daném roce lze nalézt v přehledu akcí a ve výročních zprávách.
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky