Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

logo

  

Činnost spolku od roku 1999 do roku 2010
 
  K obnovení činnosti Okrašlovacího spolku došlo z iniciativy starostky obce Mgr. V. Kuklíkové v roce 1999 za účasti manž. V.+K. Kuklíkových, M.+V. Čechurových,  M.+M. Sofronových, Z. Mourka, JUDr. J. Tlusté, I. Melicharové, X. Florianové, V. Smetany a J. Krejzara. Stanovy spolku pod upraveným názvem „Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu“ byly Ministerstvem vnitra schváleny 26. 7. 1999. První novodobou předsedkyní Spolku byla Mgr. V. Kuklíková.
  Spolek se schází podle potřeby v místní knihovně, na koupališti, v kulturním sále nebo u některého z členů doma. Zprávy o své činnosti zveřejňuje ve dvou vývěsních skříňkách (v Nové Huti u autobusové zastávky, v Dýšině u knihovny), na webové stránce obce a ve Zpravodaji obce. Činnost je hrazena převážně z příspěvku obce.
 
Z činnosti Spolku uvádíme:
 
1999
krizekVysvěcení křížku v Nové Huti. Spoluúčast na Národopisné výstavě v zasedací místnosti OÚ. Organizace připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července.
 
 
 

 2000
zvonickaSpolupráce s OÚ Dýšina na rekonstrukci zvoničky v Nové Huti.
  
 
 
 
 
  

 2001
oslavy
Spolupráce s OÚ Dýšina při vyhlášení lípy proti Domu služeb v Dýšině Památným stromem.
 
 
 
 

2002
Další předsedkyní Spolku byla zvolena ing. Eva Bartovská, spolek má 14 členů.

13. srpna byl katastrofální povodní stržen most v Nové Huti.

U obrazkuPan Milan Skočovský vyrobil a umístil „U Obrázku“ obraz Panny Marie.
 
 
 
 

 Znovuvydání „Pamětního spisu Okrašlovacího spolku z let 1909-1934“ spiszajistil pan Milan Skočovský. Je k dostání za 80,– Kč u předsedkyně spolku.
 

30. srpna oslavy 760 let obce Dýšina.
  
 
 
 
 
 

2003
   
Výstava Povodeň 2002 v Modrém salonku v Dýšině.

 
kaplickaZástupci Golfparku reagují kladně na náš zájem o obnovení kapličky v Horomyslicích a slibují finanční příspěvek. Pro velkou finanční náročnost dosud k realizaci nedošlo.
 

vyroci Jan Hus
Organizace připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července s evangelickou farářkou Jaroslavou Švábovou z Rokycan..

Spolupráce na II. mezinárodním folklorním festivalu v Dýšině.
 
 
 
 
 
 
 

vychazka

 Dne 8. září vycházka po Nové Huti s ing. arch. Petrem
Domanickým, pracovníkem Památkového úřadu, s výkladem o hodnotách vil z 30tých let.
 
    
 

2004
 
 Ejpovicke utesy

 17. března vycházka s doc. RNDr. M. Merglem k světovému unikátu Ejpovické útesy s prvohorními mechovkami.

 

  


 U obrazku

Firma Mokoš vybudovala nákladem spolku na cyklostezce „U Obrázku“ přístřešek.
 
 
 
 

 2005
 
studanky1
Vycházka „Za studánkami Kokotského polesí“, vedená RNDr. J. Sofronem.
 
 
 
 

 Připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6. července s evangelickou farářkou J. Švábovou z Rokycan.
Za peníze spolku osazeny 3 lavičky v Nové Huti (2 v parku, 1 u jezu)
 

2006
 
Novorocni pochod1. ledna Novoroční pochod.

14. 5. vycházka „Za rostlinstvem a ptactvem v okolí Nové Hutě“ pod vedením RNDr. J. Sofrona a RNDr. J. Výruta.
 

Připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa 6.července

Za rostlinstvemZajištěn rozbor vody ze studánky „U Čůráčku“. Je doporučeno vodu převařovat, jinak vyhovuje. Výsledky byly vyvěšeny ve vývěskách spolku. 
 
 

2007
 
prochhazka21. ledna druhý ročník Novoročního pochodu.

 

 


 
 
26. května vycházka „Od smrku Od dubu k smrkuk dubu“ na trase Velký smrk – dub u Dolního
Kokotského rybníka – hájovna „U Brujů“ – bývalá Strnadova vyhlídka –  mohyly V Háji. 
 
 

stojan u Velkeho smrku
 
U Velkého smrku obnoven stojan s básní bývalého předsedy Spolku stavitele Josefa Paška.
 
   
 
 
 
 
 

 2008
 
Novorocni pochod1. ledna třetí ročník Novoročního pochodu.

 
27. března přednáška ing. J. Hučky na téma „Hutnictví v Horomyslicích“ v klubovně Golfparku.
 

U Hajku6. července připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa. 29. listopadu exkurze s ukázkou lití do pískových forem ve slévárně „U Hájků“, s výkladem pana Václava Čermáka a Ladislava Rouse sen.
 

2009
 
Novor. pochod1. ledna čtvrtý ročník Novoročního pochodu.
 

14. června oslava výročí 100 let od založení Okrašlovacího spolku a 10 let obnovení jeho činnosti. V Paškově parku v Nové Huti byl znovu odhalen pamětní kámen Spolku z roku 1934, na který byl vytesán letopočet 2009. Zahrál a zazpíval soubor Gutta z Dýšiny. Dále byly vystaveny dobové pohlednice a fotografie z Nové Hutě ze sbírek pana P. Kodla a L. Kepky.
 

Publikace
K výročí byla vydána publikace „100 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“, která byla rozdána do všech nemovitostí v obci a  je zdarma k dispozici u předsedkyně spolku. 6.července připomenutí výročí upálení Mistra Jana Husa
 
 
 
 

UobrazkuPo 5 letech byla členy spolku provedena rekonstrukce přístřešku u Obrázku (ukotvení do země pomocí ocelových profilů, zavětrování, oplechování střechy a pokrytí umělou krytinou).
 
 
 
 

velky smrk

 15. října byl rozhodnutím Obecního úřadu pokácen uschlý Velký smrk. Členové spolku okolí vyčistili a k jeho patě vysadili několik malých smrčků.

 

 

 


 

beseda
21. 11. v Modrém salonku beseda s pamětníky a výstava dobových pohlednic a fotografií z Dýšiny, Nové Hutě a Horomyslic. Mimo fotografie domů zde byly také historické Májové slavnosti, ochotnické divadlo, cvičení DJTJ, bývalé hrudkovny a povodeň z roku 2002. Pan farář Pavel Petrašovský přečetl výňatky z knihy ohlášek psaných od roku 1857 a představil církevní kroniku z let 1836-1920. Velmi zajímavé bylo vzpomínání paní Hany Neumannové-Kepkové i pánů Chrudoše Suchého, Ladislava Martínka a Pavla Bartovského.
 

  2010

 

novorocni pochod1. ledna pátý ročník Novoročního pochodu
25. ledna setkání s starostou obce Mgr. J. Štilipem. Spolek byl vyzván, aby připravil návrh výsadby zeleně.

Březen – došlo k necitlivému kácení cca 10 lip v Nové Huti i v Dýšině. Jako reakci na to i na výzvu pana starosty vypracovali pro Okrašlovací spolek Mgr. J. Nesvadbová a RNDr. J. Sofron „Návrh na výsadbu dřevin v Nové Huti a Dýšině“. Tento dokument byl předán obecnímu úřadu, vyvěšen ve skříňkách spolku a na 1 měsíc k dispozici na obecním úřadu všem občanům k připomínkování. Zájem byl bohužel minimální.

schuze201017.3. výroční schůze spolku.

24. dubna otevření naučné stezky Chrást. Organizačně zajistili v rámci KČT naši členové manželé J.+J. Frankovi a Hana Paidarová z Chrástu, texty zastavení vypracovali naši spolupracovníci Mgr. J. Nesvadbová, RNDr. J. Sofron a kronikář obce Chrást pan Blaheta.

10. července 2010 byla otevřena Naučná stezka Kokotské rybníky, která leží i na katastru obce Dýšina; v terénu ji vyznačili manžele Frankovi, Nesvadbovi a A. Paidarová.

Iniciativa obnovení vlakové zastávky v Nové Huti po vybudování koridoru Plzeň-Praha.

Připraveny webové stránky spolku.

 
Další historie činnosti Okrašlovacího spolku od r. 2011 je dokumentována především ve fotoarchivu akcí, který je průběžně doplňován. Seznam akcí konaných v daném roce lze nalézt v přehledu akcí a ve výročních zprávách.