Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Literární soutěž 2019

Obecní knihovna Dýšina vyhlašuje Literární soutěž pro děti a mládež

 

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

 

 1. kategorie – 1. - 4. třída ZŠ
 2. kategorie – 5. - 8. třída ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií
 3. kategorie – 9. třída ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 

1. kategorie

 • Téma: Dopis pohádkové postavě
 • Útvar: Dopis
 • Max. délka: 1 normostrana A4

Chtěli jste se někdy na něco zeptat své oblíbené pohádkové postavy? Nebo jí říct, že byste něco udělali jinak než ona? Teď máte možnost! V úvodu nám svou postavu krátce představte, abychom věděli, komu píšete. A pak se vrhněte na samotný dopis. Nezapomeňte na slušné vychování, i v dopise pozdravíme a rozloučíme se. Ti s největší fantazií můžou za dopis vymyslet i adresu, kde jejich pohádková postava bydlí.

 

2. kategorie

 • Téma: Interview se slavnou osobností našich dějin
 • Útvar: Rozhovor
 • Max. délka: 1 normostrana A4

Přemýšleli jste někdy, jak se cítil Jan Hus před koncilem v Kostnici, co se honilo hlavou T. G. Masarykovi, když usiloval o samostatné Československo, nebo jak by zhodnotil svůj výkon při hledání nového domova praotec Čech. Teď máte možnost se jich zeptat. A dokonce i vymyslet jejich odpovědi! Jako to dělají v každém časopise, nejdříve krátce představte toho, s kým rozhovor děláte a pak se vrhněte rovnou na otázky a odpovědi. Interview můžete pojmout vážně, nebo třeba s humorem a nadsázkou a stát se redaktorem bulvárního plátku. Fantazii se meze nekladou.

3. kategorie

 • Téma: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • Útvar: Úvaha
 • Max. délka: 1 normostrana A4

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ řekl britský filosof John Stuart Mill. Co tím asi chtěl říct? A jak to tedy s tou svobodou je? Můžeme si dělat, co chceme? A pokud ne, jsme tedy svobodní? Zkuste se nad tímto záludným citátem zamyslet a nějak ho rozuzlit.

Obecná pravidla

 • Uzávěrka soutěže je čtvrtek 28. 11. 2019
 • Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, kdo vyplní přihlášku, odevzdá soutěžní text a spadá do věkových kategorií soutěže
 • Pořadatel si vyhrazuje právo text ze soutěže vyloučit, pokud bude porušovat zákony, nebo bude jinak v rozporu s etikou, aniž by prokazatelně šlo o umělecký záměr.
 • Každý účastník může odevzdat pouze jeden text. Pokud se zjistí, že toto pravidlo bylo porušeno, budou vyřazeny všechny texty daného účastníka
 • Účastník může soutěžit ve vyšší kategorii, než je jemu věkem určená kategorie, pokud si to sám přeje
 • Vítězné práce budou vystaveny v knihovně, popř. dále veřejně prezentovány, po domluvě s autorem.
 • Změna pravidel vyhrazena

Jak odevzdat soutěžní text

 • Osobně – v otevírací době knihovny, nebo do schránky před knihovnou

 • Poštou – na adresu: Obecní knihovna Dýšina, Přátelství 281, 330 02, Dýšina

 • Elektronicky – na adresu knihovna@obecdysina.cz (v tomto případě prosím text připojte jako přílohu mailu, stejně tak elektronicky vyplněnou, či naskenovanou přihlášku)
 • Děti ze ZŠ Dýšina můžou odevzdat texty ve třídě p. uč. Rousové

 • Každý text musí být odevzdán s vyplněnou přihláškou. Tu lze získat:

  • V knihovně, během otevírací doby

  • Na webových stránkách knihovny

  • Děti ze ZŠ Dýšina ve třídě p. uč. Rousové

 • Texty odevzdávejte anonymně, nepodepisujte se! Váš text bude s přihláškou propojen číselným označením od pořadatele.
 • V případě ručně psaných textů dbejte na jejich čitelnost. Nečitelné texty budou vyřazeny.

Ceny

 • V každé kategorii budou vyhlášena tři vítězná místa, která budou oceněna knižními i věcnými cenami od pořadatele a od sponzorů
 • Pořadatel může mimo hlavních cen udělit ještě ceny speciální
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny
 • Ceny nejsou právně vymahatelné a nemohou být směněny za peněžní obnos

Jakub Rous
knihovník


Obecní knihovna Dýšina,

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky