Obec Dýšina
ObecDýšina

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! Máme nahlášený případ vykradení automobilu v naší obci během dne a vloupání do garáže. Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, zabezpečili si své vozy a v žádném případě nenechávali v autech cennosti ani osobní doklady.  Policie žádá obyvatele, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. 

Literární soutěž 2019

Obecní knihovna Dýšina vyhlašuje Literární soutěž pro děti a mládež

 

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

 

 1. kategorie – 1. - 4. třída ZŠ
 2. kategorie – 5. - 8. třída ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií
 3. kategorie – 9. třída ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 

1. kategorie

 • Téma: Dopis pohádkové postavě
 • Útvar: Dopis
 • Max. délka: 1 normostrana A4

Chtěli jste se někdy na něco zeptat své oblíbené pohádkové postavy? Nebo jí říct, že byste něco udělali jinak než ona? Teď máte možnost! V úvodu nám svou postavu krátce představte, abychom věděli, komu píšete. A pak se vrhněte na samotný dopis. Nezapomeňte na slušné vychování, i v dopise pozdravíme a rozloučíme se. Ti s největší fantazií můžou za dopis vymyslet i adresu, kde jejich pohádková postava bydlí.

 

2. kategorie

 • Téma: Interview se slavnou osobností našich dějin
 • Útvar: Rozhovor
 • Max. délka: 1 normostrana A4

Přemýšleli jste někdy, jak se cítil Jan Hus před koncilem v Kostnici, co se honilo hlavou T. G. Masarykovi, když usiloval o samostatné Československo, nebo jak by zhodnotil svůj výkon při hledání nového domova praotec Čech. Teď máte možnost se jich zeptat. A dokonce i vymyslet jejich odpovědi! Jako to dělají v každém časopise, nejdříve krátce představte toho, s kým rozhovor děláte a pak se vrhněte rovnou na otázky a odpovědi. Interview můžete pojmout vážně, nebo třeba s humorem a nadsázkou a stát se redaktorem bulvárního plátku. Fantazii se meze nekladou.

3. kategorie

 • Téma: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • Útvar: Úvaha
 • Max. délka: 1 normostrana A4

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ řekl britský filosof John Stuart Mill. Co tím asi chtěl říct? A jak to tedy s tou svobodou je? Můžeme si dělat, co chceme? A pokud ne, jsme tedy svobodní? Zkuste se nad tímto záludným citátem zamyslet a nějak ho rozuzlit.

Obecná pravidla

 • Uzávěrka soutěže je čtvrtek 28. 11. 2019
 • Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, kdo vyplní přihlášku, odevzdá soutěžní text a spadá do věkových kategorií soutěže
 • Pořadatel si vyhrazuje právo text ze soutěže vyloučit, pokud bude porušovat zákony, nebo bude jinak v rozporu s etikou, aniž by prokazatelně šlo o umělecký záměr.
 • Každý účastník může odevzdat pouze jeden text. Pokud se zjistí, že toto pravidlo bylo porušeno, budou vyřazeny všechny texty daného účastníka
 • Účastník může soutěžit ve vyšší kategorii, než je jemu věkem určená kategorie, pokud si to sám přeje
 • Vítězné práce budou vystaveny v knihovně, popř. dále veřejně prezentovány, po domluvě s autorem.
 • Změna pravidel vyhrazena

Jak odevzdat soutěžní text

 • Osobně – v otevírací době knihovny, nebo do schránky před knihovnou

 • Poštou – na adresu: Obecní knihovna Dýšina, Přátelství 281, 330 02, Dýšina

 • Elektronicky – na adresu knihovna@obecdysina.cz (v tomto případě prosím text připojte jako přílohu mailu, stejně tak elektronicky vyplněnou, či naskenovanou přihlášku)
 • Děti ze ZŠ Dýšina můžou odevzdat texty ve třídě p. uč. Rousové

 • Každý text musí být odevzdán s vyplněnou přihláškou. Tu lze získat:

  • V knihovně, během otevírací doby

  • Na webových stránkách knihovny

  • Děti ze ZŠ Dýšina ve třídě p. uč. Rousové

 • Texty odevzdávejte anonymně, nepodepisujte se! Váš text bude s přihláškou propojen číselným označením od pořadatele.
 • V případě ručně psaných textů dbejte na jejich čitelnost. Nečitelné texty budou vyřazeny.

Ceny

 • V každé kategorii budou vyhlášena tři vítězná místa, která budou oceněna knižními i věcnými cenami od pořadatele a od sponzorů
 • Pořadatel může mimo hlavních cen udělit ještě ceny speciální
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny
 • Ceny nejsou právně vymahatelné a nemohou být směněny za peněžní obnos

Jakub Rous
knihovník


Obecní knihovna Dýšina,

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky