Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Obecní knihovna Dýšina vyhlašuje

 

Literární soutěž pro děti a mládež

 

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

 

 • 1. kategorie – 1. - 4. třída ZŠ

 • 2. kategorie – 5. - 8. třída ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 • 3. kategorie – 9. třída ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 

1. kategorie

Téma: Dopis pohádkové postavě

Útvar: Dopis

Max. délka: 1 normostrana A4

 

Chtěli jste se někdy na něco zeptat své oblíbené pohádkové postavy? Nebo jí říct, že byste něco udělali jinak než ona? Teď máte možnost! V úvodu nám svou postavu krátce představte, abychom věděli, komu píšete. A pak se vrhněte na samotný dopis. Nezapomeňte na slušné vychování, i v dopise pozdravíme a rozloučíme se. Ti s největší fantazií můžou za dopis vymyslet i adresu, kde jejich pohádková postava bydlí.

 

2. kategorie

Téma: Interview se slavnou osobností našich dějin

Útvar: Rozhovor

Max. délka: 1 normostrana A4

 

Přemýšleli jste někdy, jak se cítil Jan Hus před koncilem v Kostnici, co se honilo hlavou T. G. Masarykovi, když usiloval o samostatné Československo, nebo jak by zhodnotil svůj výkon při hledání nového domova praotec Čech. Teď máte možnost se jich zeptat. A dokonce i vymyslet jejich odpovědi! Jako to dělají v každém časopise, nejdříve krátce představte toho, s kým rozhovor děláte a pak se vrhněte rovnou na otázky a odpovědi. Interview můžete pojmout vážně, nebo třeba s humorem a nadsázkou a stát se redaktorem bulvárního plátku. Fantazii se meze nekladou.

 

3. kategorie

Téma: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého

Útvar: Úvaha

Max. délka: 1 normostrana A4

 

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ řekl britský filosof John Stuart Mill. Co tím asi chtěl říct? A jak to tedy s tou svobodou je? Můžeme si dělat, co chceme? A pokud ne, jsme tedy svobodní? Zkuste se nad tímto záludným citátem zamyslet a nějak ho rozuzlit.

 

Obecná pravidla

 • Uzávěrka soutěže je čtvrtek 28. 11. 2019

 • Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, kdo vyplní přihlášku, odevzdá soutěžní text a spadá do věkových kategorií soutěže

 • Pořadatel si vyhrazuje právo text ze soutěže vyloučit, pokud bude porušovat zákony, nebo bude jinak v rozporu s etikou, aniž by prokazatelně šlo o umělecký záměr.

 • Každý účastník může odevzdat pouze jeden text. Pokud se zjistí, že toto pravidlo bylo porušeno, budou vyřazeny všechny texty daného účastníka

 • Účastník může soutěžit ve vyšší kategorii, než je jemu věkem určená kategorie, pokud si to sám přeje

 • Vítězné práce budou vystaveny v knihovně, popř. dále veřejně prezentovány, po domluvě s autorem.

 • Změna pravidel vyhrazena

Jak odevzdat soutěžní text

 • Texty lze odevzdat

  • Osobně – v otevírací době knihovny, nebo do schránky před knihovnou

  • Poštou – na adresu: Obecní knihovna Dýšina, Přátelství 281, 330 02, Dýšina

  • Elektronicky – na adresu knihovna@obecdysina.cz (v tomto případě prosím text připojte jako přílohu mailu, stejně tak elektronicky vyplněnou, či naskenovanou přihlášku)

  • Děti ze ZŠ Dýšina můžou odevzdat texty ve třídě p. uč. Rousové

 • Každý text musí být odevzdán s vyplněnou přihláškou. Tu lze získat

  • V knihovně, během otevírací doby

  • Na webových stránkách knihovny

  • Děti ze ZŠ Dýšina ve třídě p. uč. Rousové

 • Texty odevzdávejte anonymně, nepodepisujte se! Váš text bude s přihláškou propojen číselným označením od pořadatele.

 • V případě ručně psaných textů dbejte na jejich čitelnost. Nečitelné texty budou vyřazeny.

Ceny

 • V každé kategorii budou vyhlášena tři vítězná místa, která budou oceněna knižními i věcnými cenami od pořadatele a od sponzorů

 • Pořadatel může mimo hlavních cen udělit ještě ceny speciální

 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny

 •   Ceny nejsou právně vymahatelné a nemohou být směněny za peněžní obnos

 

Jakub Rous
knihovník

Obecní knihovna Dýšina, tel. 602 660 116, email knihovna@obecdysina.cz
 

 

PŘIHLÁŠKA