Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

2024

Zveřejňování informací o kontrolách

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje ÚSC Obec Dýšina jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Předmět kontroly:

  • veřejnosprávní kontrola p. o. za rok 2023

Druh kontroly:

V roce 2024 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace zřízená obcí Dýšina. 

Kontrola byla uskutečněna na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proběhla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění platném ke dni provádění kontroly.

Kontrolovaná příspěvková organizace:

Základní škola a mateřská škola generála Pattona Dýšina

  • IČ 72553740

Výsledek kontroly:

  • Účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.
  • Při kontrole vnitřního kontrolního systému bylo zjištěno, že organizace nemá záznamy o provedených vnitřních kontrolách organizace. Organizace kontroly v souvislosti s vnitřním kontrolním systémem provádí, bude však vhodné zajistit jejich lepší dokumentaci.
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky