Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

71. výročí osvobození ČR - Dýšina 8. 5. 2016

71. výročí osvobození ČR - Dýšina 8. 5. 2016

71. výročí osvobození ČR - Dýšina 8. 5. 2016 

V neděli 8. května 2016 se v Dýšině konaly již tradiční oslavy 71. výročí osvobození, které začaly ještě několik hodin před vlastní slavností. Starosta obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer položil květiny k pomníku gen. Harmona v Nové Huti a také v Dýšině na Náměstí Míru. Slavnostní odpoledne pak navštívili nejen váleční veteráni v doprovodu svých rodinných příslušníků, ale především vnuk gen. Pattona pan George P. Watters se svojí dcerou Heather. Dalšími významnými hosty byla konzulka americké ambasády sl. Julianne Parker, Dr. Michael D. Pierce, místopředseda Sdružení armády Spojených států pro Evropu, JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu a Ing. Rostislav VYCHODIL,  pplk. v.v. z Československé obce legionářské Praha. Slavnostní odpoledne také sledoval autor sochy akademický sochař pan Jaroslav Bocker s manželkou a také pan Oldřich Kuřátko, který se významnou měrou finančně podílel na realizaci sochy gen. Pattona. Již tradičně naše oslavy podpořili členové Military Car Clubu Plzeň pod vedením pana Rudolfa Bayera a mnozí další hosté, místní občané a další návštěvníci.

Samotnou slavnost zahájil starosta obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer, který ve svém projevu uctil památku obětí války a také připoměl rozhodující podíl americké armády při osvobozování Evropy od nacistického útlaku. Poté následovaly projevy oficiálních hostů a nemohlo chybět ani vystoupení dýšinského dětského pěveckého sboru pod vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové a Jany Básrtlové. V závěru oslav všichni hosté shlédli vystoupení dýšinských nadšenců, kteří zatančili na vstupní terase základní školy. Vystoupení nastudovala sl. Tereza Koželuhová a všichni tanečníci byli za svůj výkon od přihlížejícího publika odměněni upřímným potleskem.

Nemohu samozřejmě zapomenout ani na bezchybný výkon paní Ivy Kokešové, moderátorky celé akce a pana Radka Chejlavy, který se ujal funkce tlumočníka. Ani na občerstvení se nezapomnělo. To zajistily paní Marcela Hájková, pracovníci školní jídelny pod vedení paní Židové a samozřejmostí bylo také otevření jednodenní cukrárny paní Zuzany Vojáčkové v Modrém salonku.

K příjemnému pocitu z celé akce přispělo také krásné jarní počasí a tak se celá slavnost i přes oficiální podtext nesla v duchu neformálního setkání s příležitostí potkat se a popovídat si s přáteli. A právě tento fakt byl velkým zadostiučiněním jak pro ty, kteří slavnosti připravují s několikatýdenním předstihem, tak i pro ty, kteří tuto akci zajišťují technicky. Všem, kteří se na zajištění letošních slavností podíleli, patří poděkování. 

Miroslav Tlustý 

pracovník OÚ Dýšina

Datum vložení: 10. 5. 2016 23:36
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2016 12:47
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky