Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

P. Velleková: Dýšinské historické střípky: O Matějovicích u Dešenic a „dýšinské“ chatě (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky: Číslo 1 – Nejstarší historie místa v širších souvislostech - NEOLIT (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 2 – Nejstarší historie místa v širších souvislostech „DOBA MOHYLOVÁ“ (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky: Číslo 3 - Osm set let zmatků (první tisíciletí nl.) (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky: Číslo 4 - Dýšina – před a krátce po jejím vzniku (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky: ​ Číslo 5 - Dýšina - pokračování až před třicetiletou válku (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 6 - Dýšina - Třicetiletá válka a to co bylo po ní(17. a začátek 18. století) (2015).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 7 - Dýšina - Lidé, domy, čísla (18. a 19. století) (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 8 - Dýšina - fara a stará škola (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 9 - Dýšina - Statky na jižní straně návsi – č.p. 3, 4, 5, 6 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 10 - Dýšina - Statky na východní straně návsi – č.p. 7, 8, 9 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 11 - Dýšina - Chalupy po pravé straně směrem na Huť č.p. 10, 11, 12, 13, 14 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 12 - Dýšina - Chalupy v ulici směrem na Chrástč.p. 15, 16, 17, 18 a usedlost č.p. 19 Kuštejnovská (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 13 - Dýšina - Usedlosti u rybníka č.p. 20, 21, 22 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 14 - Dýšina - Dvory na západní straně návsič.p. 23, 24, 25, 26 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 15 - Dýšina - Usedlost č. 27 (Hlodalovská, Frantovská, Blahošovská, U Pavlů) o její historii a obyvatelích, „dýšinští“ Brožíci (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 16 - Dýšina - Chalupy na návsi v prostoru dnešního parčíku č.p. 28, 29, 31, 32, 33 a bývalá kovárna č.p. 30 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 17 - Dýšina - Nová Huť a Horomyslice nejstarší chalupy původního značení č.p. 33–44 (1770–1808) (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 18 - Dýšina - Chalupy v Dýšině vzniklé po roce 1808 č.p. 34-44 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 19 - Dýšina - Další chalupy v Dýšině vzniklé do 1850 - č.p. 46-56 (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 20 - Dýšina - další chalupy v Dýšině druhá polovina 19. století č.p. 57- 67  (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 21 - Dýšina - další chalupy v Dýšině konec 19. století č.p. 68- 75  (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 22 - Dýšina - další chalupy v Nové Huti a Horomyslicích, které vznikly do roku 1890 č.p. 1-32 první část  (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 23 - Dýšina - některé chalupy a vily v Dýšině  první polovina 20. století a pozdější místní stavební typy domů (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 24 - Dýšina - O hamru v Nové Huti, o jeho zakladateli Václavu Kocůmovi a majiteli Šimonu Semlerovi (2016).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 25 - Dýšina - O železářství v Nové Huti a Horomyslicích, Matěj Salzmann a jeho rodina (2017).

P. Velleková: Dýšinské historické střípky:  Číslo 26 - Dýšina - Poklady z půdy aneb Povídání o zahradníku Janu Kantovi (2016).