Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Od 12.10.2020 platí úřední hodiny:

Pondělí    12:00  -  17:00

Středa      12:00  -  17:00

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Tradiční červencové připomenutí výročí upálení mistra Jana Husa, pondělí 6. července 2020 v 18.00 hodin

Jako každoročně se u příležitosti Dne upálení mistra Jana Husa (1415) konalo i 6. 7. 2020 setkání u pomníku Jana Husa v Nové Huti.

Tradice zdejšího setkávání má kořeny ještě v Rakousku-Uhersku; podle pamětního spisu Okrašlovacího spolku se zde poprvé konalo v roce 1899! O 100 let později, při obnovení spolku, se zakládající členové domluvili na pokračování, což dodržují i členové současní.

 

Podvečerem nás provázel farář Karel Šimr z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně, kterého doprovázel zpěvem a hrou na kytaru hudební pedagog Jan Esterle. Promluva K. Šimra byla neobyčejně aktuální; poutavě hovořil nejen o významu Jana Husa, ale o odvaze, strachu i následcích našeho konání. Téma to veskrze aktuální! Společně jsme si zazpívali (mnozí jen „zabroukali“) spirituál Kdo mě z pout mých a píseň Prosba.

 

Po skončení slavnosti jsme se ještě zdrželi v sousedním Paškově parku u kamenného stolu s labyrintem; občerstvili se i ochutnali právě dozrávající plody zdejších muchovníků.

 

 

Sváteční podvečer v centru Nové Hutě byl příjemný. Potěšil nás a dodal chuť do dalšího konání.  Děkujeme všem, kdož přišli.