Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Obsah

Valná hromada, 9. 2. 2019

Valná hromada spolku proběhla v sobotu 9. února 2019. Tentokrát v duchu výročí 110 let od založení Okrašlovacího spolku, tj. r. 1909.
Projednala a schválila zprávu o činnosti za rok 2018 – pro zájemce viz https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/272cs_16.pdf&original=02_Zpr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20za%20rok%202018.pdf, na stejném webu obce je uložen i plán spolku na rok 2019. Jako každoročně bylo udělování ocenění těm, kdož výjimečným způsobem ovlivnili veřejný život v obci. Ocenění „Poděkováním“ bylo zveřejněno v dubnovém čísle Obecního zpravodaje, viz: https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_4.pdf&original=dysina_duben2019_web_03.pdf Nebo sem vložit výřez se článkem „Ze zpravodaje duben 2019“
O oživení setkání se postarala paní učitelka v.v. I. Melicharová, která přinesla ukázat svůj „poklad“ – ručičku z věžních hodin staré školy na návsi. Zachránila ji při bourání školy v roce 1967 z hromady suti!