Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Slavnostní sobotní odpoledne konané k výročí 110 let od založení a 20 let od obnovení Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu, 19. 10. 2019

Slavnostní sobotní odpoledne 19. října 2019, konané k výročí 110 let od založení a 20 let od obnovení Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu se účastnilo 36 členů a příznivců Okrašlovacího spolku. Kromě jiného bylo výjimečné v několika záležitostech:

Připomněli jsme si:
– že jsme od obnovení spolku spolu prožili 20 let, plných zajímavých setkání a navázaných přátelství,
– že jsme obnovili některé prvorepublikové tradice a nabídli i akce jiné – především poznávací vycházky,
– že jsme odvedli obrovský kus práce pro veřejnost (informační tabule různě po obci, obnova Paškova parku, výsadba zeleně…),
– že jsme založili elektronickou knihovnu na webu spolku (součást webu obce Dýšina), kde jsou zveřejňovány jak rukopisné, tak se souhlasem autorů i vydané práce týkající se naší obce,
– že jsme společně s kulturním výborem obecního zastupitelstva v roce 2015 vybudovali Galerii Modrý salonek, kterou společně s místními seniorkami s podporou obce obhospodařujeme,
– že naše členka Pavla Velleková s podporou dalších členů spolku zpracovala pro dýšinské občany Velkou knihu o Dýšině, vydanou obcí Dýšina,
– představili jsme novou publikaci vydanou k výročí spolku: NESVADBOVÁ J., CHEJLAVOVÁ K., NESVADBA J. a BRANDNER M. (2019): 110 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu. – 56 str.,
– otevřeli jsme shrnující výstavu k výročí spolku,
– představili jsme technickou četu zachráněnou plastickou mapu Nové Hutě a okolí, vytvořenou v roce 1911 předsedou spolku B. Kutílkem.

Informace o slavnosti byla podána v listopadovém čísle Obecního zpravodaje:
NESVADBOVÁ J. (2019): Slavnostní odpoledne ke 110 letům okrašlovacího spolku. – Obecní zpravodaj, Dýšina, listopad 2019: 4, viz: https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_10.pdf&original=fp_Dysina_1_A4_Zpravodaj%20listopad_2019-10-24_06-42-18_web.pdf