Obec Dýšina
ObecDýšina

Slavnostní sobotní odpoledne konané k výročí 110 let od založení a 20 let od obnovení Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu, 19. 10. 2019

Slavnostní sobotní odpoledne 19. října 2019, konané k výročí 110 let od založení a 20 let od obnovení Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu se účastnilo 36 členů a příznivců Okrašlovacího spolku. Kromě jiného bylo výjimečné v několika záležitostech:

Připomněli jsme si:
– že jsme od obnovení spolku spolu prožili 20 let, plných zajímavých setkání a navázaných přátelství,
– že jsme obnovili některé prvorepublikové tradice a nabídli i akce jiné – především poznávací vycházky,
– že jsme odvedli obrovský kus práce pro veřejnost (informační tabule různě po obci, obnova Paškova parku, výsadba zeleně…),
– že jsme založili elektronickou knihovnu na webu spolku (součást webu obce Dýšina), kde jsou zveřejňovány jak rukopisné, tak se souhlasem autorů i vydané práce týkající se naší obce,
– že jsme společně s kulturním výborem obecního zastupitelstva v roce 2015 vybudovali Galerii Modrý salonek, kterou společně s místními seniorkami s podporou obce obhospodařujeme,
– že naše členka Pavla Velleková s podporou dalších členů spolku zpracovala pro dýšinské občany Velkou knihu o Dýšině, vydanou obcí Dýšina,
– představili jsme novou publikaci vydanou k výročí spolku: NESVADBOVÁ J., CHEJLAVOVÁ K., NESVADBA J. a BRANDNER M. (2019): 110 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu. – 56 str.,
– otevřeli jsme shrnující výstavu k výročí spolku,
– představili jsme technickou četu zachráněnou plastickou mapu Nové Hutě a okolí, vytvořenou v roce 1911 předsedou spolku B. Kutílkem.

Informace o slavnosti byla podána v listopadovém čísle Obecního zpravodaje:
NESVADBOVÁ J. (2019): Slavnostní odpoledne ke 110 letům okrašlovacího spolku. – Obecní zpravodaj, Dýšina, listopad 2019: 4, viz: https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_10.pdf&original=fp_Dysina_1_A4_Zpravodaj%20listopad_2019-10-24_06-42-18_web.pdf

Datum vložení: 2. 2. 2020 19:07
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2020 15:35
Autor: doc. Ing. Marek Brandner Ph.D.
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky