Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Májová slavnost v Paškově Parku, 19. 5. 2019

Pamatujete si ještě, jak vznikla myšlenka se jednou za rok sejít v Paškově parku, posedět s přáteli u kávy a moučníku, poslechnout si živou hudbu, prohlédnout si výstavu nebo odnést si domů zajímavou knihu? Asi je dobré, si občas připomenout, jak se věci měly...

V roce 2012 a 2013 došlo v Nové Huti k naprosto zásadní události. Park, tehdy vlastně bezejmenný a ne příliš udržovaný, zasáhla velká vichřice, při které se rozlámaly staré stříbrné smrky. V té době se budovaly protipovodňové valy kolem Klabavy (jako reakce na velkou povodeň roku 2002); a během jejich stavby bylo vykáceno množství velkých stromů. Okrašlovací spolek vstoupil do jednání a po domluvě s obcí připravil časově značně náročný dokument - podklady pro náhradní výsadbu, včetně koncepce výsadby dřevin v celé Dýšině. Odmítli jsme možnost výsadby tenkých proutků (= sazenic stromů) a zadali vypracovaní studie výsadeb ve spodní části parku. S pochopením tehdejšího starosty J. Štilipa došlo k odstranění nebezpečných dřevin a k výsadbě nových stromů. Náhradní výsadbu financoval investor povodňových valů. Obnovený park byl s nadšením a za přítomnosti značného množství místních občanů slavnostně otevřen 19. 5. 2013. A právě zde je jeden z počátků našich každoročních květnových setkávání…

V neděli 19. května 2019 se slavnost konala již po osmé. Vystoupil Úsporný orchestr Katky a Radka Chejlavových (zpěv a basová kytara), doplněný Honzou Kolářem (housle); Radek Chejlava skvěle četl úryvky z Jirotkova Saturnina. O občerstvení se postarali M. Přibilová, A. Hošková. Bylo nám zde dobře a těšíme se na květen 2020.