Obec Dýšina
ObecDýšina

Zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky" - oznámení o zahájení řízení

Číslo jednací: Dýšina/1173/21

Vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky" 

Stručné shrnutí ze žádosti 

Vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky“ provozovatele Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. – zveřejnění žádosti.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb.“), obdržel dne 31. 5. 2021 pod č.j.: PK-ŽP/9632/21 žádost společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., sídlo: Dýšina č.p. 292, Dýšina, 330 02, IČO: 64 93 92 94, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky“.

Jedná se o zařízení zařazené podle druhu hlavní činnosti v kategorii 6.7. – Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok, podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Správní orgán oznamuje, v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., že dnem obdržení žádosti bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky“.

Správní orgán dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy internetová adresa: http://www.env.cz/ippc a na své úřední desce na dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7.30 – 17.00 (v ostatní pracovní dny po předchozí domluvě s výše jmenovaným referentem) na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339).

Příloha:
Stručné shrnutí údajů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 76/2002 Sb.

Datum sejmutí: 8. 7. 2021 Zodpovídá: Daniela Panušková
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky