Obec Dýšina
ObecDýšina

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (24. 8. 2022) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí (tím se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce dle § 17 odst. 3 zákona).

Datum sejmutí: 25. 9. 2022 Zodpovídá: Jitka Tomanová
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky