Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

 

OZV č.1/2005 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č.2/2004 - o závazné části územního plánu

OZV č.1/2006 - o změně č. 1 vyhlášky č. 2/2004 o závazných částech územního plánu obce 

OZV č.2/2011 - místní koeficient

OZV č. 4/2011 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, při kterých se zúčastňuje větší počet osob

OZV č.1/2013 - kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

OZV č. 2/2015, kterou se ruší OZV č. 3/2011 a 1/2014

OZV č.1/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejných prostranstvích obce Dýšina

OZV č.2/2017 o nočním klidu

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psa

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad

Dodatek č. 1 OZV č. 4/2019

 


 

Nařízení č. 1/2011 - kterým se stanovují maximální ceny nájemného z hrobových míst a za služby hřbitovní poskytované v souslosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště

Směrnice č. 1/2008 - k příjmání a vyřizování petic - dodatek č.1

Směrnice č. 1/2021 o zapůjčování majetku vedeného v majetkové evidenci obce