Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Obsah

 • Oprava terasy u budovy kiosku ve Sportovním areálu v Nové Huti

Terasa koupaliště Terasa koupaliště

 • Herní prvky ve Sportovním areálu v Nové Huti

Herní prvky u terasy

 • Převzetí areálu plnírny FLAGA

Likvidace zásobníků plynu

 • Oprava opěrné zdi - pozemek parc. č. 495 - statické zajištění

Opěrná zeď Statické zajištění

 • Dopravní zrcadlo na silnici č. II/180 u odbočky ul. Na vyhlídce

Dopravní zrcadlo

 • Chodník podél silnice č. III/18014 do Nové Hutě

Chodník do Nové HutěChodník do Nové Hutě

 • Oprava výtluků MK po zimě

Opravy MK - technologie SILKOT

 • Rekonstrukce hygienického zařízení v ZŠ

Prostory po rekonstrukciWC dívky WC hoši

 • Oprava místních komunikací (Husova, Lepší, Na vyhlídce)

MK LepšíMK Na vyhlídce

 • Chodník ve Školní ulici

nový chodník v ul. Školníchodník od ZŠ G. Pattona

 • Odvodnění MK Ke koupališti

MK Ke koupališti

 • Intenzifikace ČOV - uvedení do trvalého provozu, kolaudace

ČOV - kolaudace - září 2016

 • Výsadba dřevin (v rámci náhradní výsadby)

Dětské hřiště V JamáchCesta u žel. tratiSilnice na Zábělou

 • Nákladní automobil pro TČ

Bonetti