Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Od 12.10.2020 platí úřední hodiny:

Pondělí    12:00  -  17:00

Středa      12:00  -  17:00

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Dýšina Fest a otevření nové in-line dráhy

Při Dýšina Festu bylo otevřeno rekonstruované hřiště s in-line dráhou.

V sobotu 22.června 2019 proběhl už čtvrtý Dýšina Fest, jehož součástí bylo slavnostní otevření hřiště v Nové Huti. Přišlo se podívat spoustu místních i přespolních. Atmosféra byla příjemná i přesto, že s výjimkou jen několika málo minut celou akci soustavně skrápěl déšť.                               Nové hřiště nabízí dva antukové kurty, dětské hřiště, pumptrackovou dráhu, workoutové hřiště, skateové překážky a nádhernou 275 metrů dlouhou in-line dráhu. Na hřišti bylo zasazeno několik nových stromů, které by měly časem poskytnout příjemný stín. Všechny volné plochy jsou oseté trávou. Najdete zde lavičky, toalety a sklad nářadí. Upravena byla také příjezdová komunikace. Hned za vstupem do areálu najdete po pravé straně krásnou informační tabuli, kterou realizoval Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu. Náklady na vybudování hřiště činí asi 9,8 mil. Kč. Autorem projektu je Ing. Viktor Vaidiš, na základě návrhů dětí 2. stupně ZŠ z roku 2016. Největší podíl práce odvedla na hřišti stavební společnost Swietelsky, dále se podílely firmy Letay, Workout Club Parks a Parkpilot.                         Dýšina Fest 2019 kromě nového hřiště připravil spoustu sportovních aktivit, včetně lezecké stěny, ale vzhledem k počasí bylo vše využito mnohem méně, než v minulých ročnících. A tak spoustu času strávili lidé pod stanem, dávali si dobroty, které připravila školní jídelna                a poslouchali muziku mladých kapel Rocksana a Na skok.                                                                               Je třeba všechny návštěvníky hřiště požádat o dodržování provozního řádu. V areálu se nesmí kouřit, pít alkohol, ničit jakékoliv vybavení a podobně. Provozní řád je na hřišti vyvěšen na dvou místech, věnujte mu pozornost.                                                                                                           Přejme si, aby bylo nové hřiště hojně využíváno dětmi i dospělými, abychom si ho nezničili a abychom na něm dokazali udržet pořádek. 

Text: Iva Kokešová

Foto: Miroslav Tlustý