Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

100 let samostatného Československa

Občané Dýšiny oslavili 100. výročí samostatnosti Československa.

     V sobotu 27. října 2018 se sešli místní občané i cizí návštěvníci na Náměstí Míru v Dýšině. Od 14:00 hod. se zde konala slavnost k 100. výročí vzniku samostatného Československa. Úvodní slovo o významu vzniku samostatné československé republiky pronesl starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer. Po něm krátce pohovořil Ing. Karel Drhovský, autor poslední úpravy pomníku T. G. Masyryka a obětí obou světových válek. Ve svém  projevu uvedl několik zajímavostí o historii pomníku. Poté jej spolu se starostou obce znovuodhalili a položili k němu květiny.                                                                                                                                                              V další části odpoledního programu Ing. Egrmajer na Náměstí Míru oficiálně zasadil památnou lípu k stému výročí vzniku naší republiky. Připojili se také Ing. Drhovský a mnozí další občané a děti.                                                                                                                                                     Poslední částí oficiálního programu bylo představení "Velké knihy o Dýšině". Knihu autorsky zpracovala Pavla Velleková, která ji také společně se starostou obce a autorkou grafických úprav Kateřinou Štěpánkovou pokřtili. Mnozí návštěvníci si knihu zakoupili již v průběhu odpoledního programu a poté si jí nechali podepsat od její autorky.                                       Celý odpolední program provázely písničky pěveckého sboru GUTTA Dýšina, pěveckého sboru Kapičky z MŠ Dýšina a Malé muziky  ZUŠ Chrást. Průvodní slovo již tradičně obstarala Iva Kokešová. Obec Dýšina také uspořádala v sobotu večer taneční veselici v Modrém salonku s kulturním programem, kde se představili členové divadelního spolku Lucifer a členové taneční skupiny "Terezy nadšení tanečníci" z Dýšiny.  

Text a foto: Miroslav Tlustý