Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina


podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí      8:00 - 17:00  

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 

Úřední hodiny stavební technik:

dle individuální dohody

Pondělí     9:00 - 17:00

Středa       9:00 - 17:00

Úřední hodiny místostarostka:

dle individuální dohody

Pondělí    8:00 - 12:00

Středa      14:00 - 16:00


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

tel. 377  845 370

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 11:30

 

 

 

 

Archiv národní knihovny

ZK

Navigace

Obsah

Intenzifikace ČOV Dýšina - znovuzahájení provozu 24. 9. 2015

Intenzifikace ČOV Dýšina - znovuzahájení provozu 24. 9. 2015

Intenzifikace ČOV Dýšina - znovuzahájení provozu 24. 9. 2015

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se sešli zástupci několika organizací a institucí v areálu čistírny odpadních vod v Dýšině - Nové Huti. Důvodem setkání bylo znovuzahájení provozu po úspěšně dokončené intenzifikaci tohoto zařízení. Přítomni byli  zástupci Útvaru koordinace evropských projektů města  Plzně, zástupci provozovatele kanalizační sítě a ČOV firmy ČEVAK a.s., zástupci zhotovitele díla firmy POHL cz, a.s., a další hosté. Mezi nimi byla i Mgr. Václava Kuklíková, která již před několika lety za doby působení ve funkci starostky obce začala "bojovat" o tento projekt. Všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer, poté zazpíval pěvecký sbor Gutta z Dýšiny. Přestřižením pásky pak byla zahájena prohlídka zařízení a celého areálu rekonstruované čistírny. Po prohlídce se hosté sešli na malém přátelstkém posezení v Modrém salonku v Dýšině. Od 15:00 hod. následovaly prohlídky areálu čistírny pro veřejnost, které odborným výkladem doplnili pracovníci provozovatele.

Hodnota úspěšně dokončeného díla je 28,028 mil. Kč, příspěvek státního rozpočtu ČR činí téměř 14 mil. Kč, příspěvek obce Dýšina činí 9,35 mil. Kč a podíl obce Kyšice, která naší ČOV také využívá, činí 4,68 mil. Kč. Po dlouhém a velkém úsilí se nakonec také podařilo získat navýšení státní dotace o 2,059 mil. Kč na vybudování III. stupně dočištění odpadních vod. 

Úspěšným dokončením intenzifikace ČOV získala Dýšina kvalitní a moderní zařízení, které zajistí další rozvoj obce především v oblasti bytové výstavby.