Navigace

Obsah

OznámeníAdresa sběrného dvora:  Dýšina, ul. Přátelství, "U Kubíků" (u železničního viaduktu)

Otevírací doba: 

- duben - říjen (letní provoz):                      úterý:             15:00 - 18:00 hodin

                                                                             čtvrtek:         15:00 - 18.00 hodin

                                                                             sobota:           9:00 - 12:00 hodin

​​- listopad - březen (zimní provoz):           sobota:           9:00 - 12:00 hodin

Sběrný dvůr: zde mohou občané ukládat objemný odpad, stavební suť, nebezpečné látky (azbest, oleje, barvy, akumulátory, apod.), elektrozařízení (drobná elektronika, chladničky, sporáky, apod.), pneumatiky, dřevěný odpad (nábytek, apod.), železný šrot, plasty, sklo a další nepotřebný materiál.                                                                               Ukládání odpadů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Dýšina č. 3/2019 o systému shromažďování a nakládání s komunálním a stavebním odpadem a dalšími provozními předpisy společnosti AVE CZ odpadové hospodářství a.s., provoz Plzeň. Poplatky za uložení odpadu se řídí schválenými ceníky.

Bioskládka: je určena pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného a organického původu (tráva, listí,apod.) do přistaveného kontejneru. Pro ukládání dřevní hmoty, větví apod., slouží úložiště ve spodní části sběrného dvora. 

Uživatelé sběrného dvora a bioskládky jsou povinni udržovat na skládce pořádek, dodržovat obecně závazné a bezpečnostní předpisy a dbát pokynů obsluhy sběrného dvora. Je zakázáno odnášet ze sběrného dvora a bioskládky jakýkoliv materiál.