Navigace

Obsah

Historie a současnost Paškova parku

Paškův park 2017

Roku 1909 založen Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Nové Huti u Dejšiny (Okrašlovací spolek). R. 1928 Spolek založil na pozemku propůjčeném obcí Dýšina v Nové Huti park, který byl v roce 1930 pojmenován jménem stavitele Josefa Paška (1861–1938), dlouholetého předsedy a čestného člena Spolku. Byly provedeny terénní úpravy, cesty, výsadby dřevin, založena skalka s pamětním kamenem (1933–1934) atd.

Po r. 1948 nastala celková proměna nejen politické, ale i společenské atmosféry, byl zahájen provoz Hrudkoven (1955), skončil spolkový život. V Nové Huti většina prvorepublikových vil změnila majitele.

Roku 1999 obnovený a zapsaný Okrašlovací spolek s novými stanovami. A od r.2012 započala pravidelná péče o park, především ale snaha o jeho celkovou obnovu. Spolek objednal a zaplatil studii obnovy spodní části parku. Ve spolupráci s OÚ využil Spolek možnost náhradní výsadby za pokácené dřeviny na původních valech kolem Klabavy. OÚ odstranil přestárlé, rozlámané, a tím nebezpečné stříbrné smrky, investor stavy valů zajistil nové výsadby (2013), obec umístila lavičky. Slavnostní otevření se konalo 19. 5. 2013.

V dalších letech se park postupně stával součástí života obce. Letos je to již pátá sezóna, kdy se zde konají zahrádkářské jarmarky (duben), májové slavnosti (květen), úklid (jaro, listopad) i rozsvícení adventního stromu (poprvé 2014). Vedle toho se prováděla likvidace úporných plevelů (šťovíků) a odstraňování výmladků u nových výsadeb + dosýpání zeminy kolem paty stromů (obec). Průběžné zde sbíráme odpadky. Technická četa obecního úřadu pravidelně několikrát ročně vysekává trávníky.

Od roku 2015 byla hledána cesta, jak pokračovat. Navštívili jsme více podobných lokalit v regionu, přemýšleli jsme o potřebách všech věkových skupin místních i návštěvníků obce na využití parku i s ohledem na investiční záměry Dýšiny (koupaliště, Skate park, hřiště v Jamách, víceúčelové hřiště u školy, dětské hřiště u fotbalového areálu). Při absenci jakéhokoliv veřejného prostoru k setkávání (typu klubu, hospody, cukrárny apod.) má Paškův park pro Novou Huť zásadní význam. Hledali jsme člověka, který má s veřejným prostorem (a nejen ve městech) zkušenosti. A nalezli jsme pana Václava Fialu, sochaře z Klatov. Pro park zpracoval studii, model i výkresy, které projednala Rada obce, stavebně-investiční i kulturní výbor a 24. dubna projekt schválilo zastupitelstvo obce.

V parku byla instalována kruhová dřevěná lavice, kamenný stůl s (hravým) labyrintem pro děti i dospělé a kolem samostatně stojícího liliovníku budou umístěny kameny s poselstvím. Ve staré části parku byl vztyčen obelisk. Navržená koncepce je jednoznačně nadčasová a měla by do parku přivést další lidi.

Součástí parku je i pamětní kámen, na kterém jsou uvedeny významné roky týkající se okrašlovacího spolku a Paškova parku:

Přikládáme několik snímků pamětního kamenu (obr. 1, obr. 2, obr. 3).

Shrňme ještě data důležitá pro samotný park:

Studie a prezentace Paškova parku 

Zde je k dispozici prezentace a studie

Informační tabule umístěná v Paškově parku

je k dispozici zde.

 

Za finanční dary děkujeme:

OBČANŮM, SPOLKŮM A FIRMÁM: E. a P. Bartovským (Nová Huť), I. a M. a Š. Brandnerovým (Nová Huť), S. Čermákové (Plzeň), J. Egrmajerovi (Dýšina), J. a J. Frankovým (Dýšina), M. a J. Kašparovým (Nová Huť), V. Kepkovi (Nová Huť), H. Krčilové (Stříbro), J. a J. Nesvadbovým (Nová Huť), J. Máchovi (Plzeň), I. a L. Vlkovým (Nová Huť), J. Sýkorové (Nová Huť), M.  Skočovskému,  J. a V. Šlajsovým (Dýšina), rodině Šonských (Nová Huť), rodině Špilerových (Nová Huť), Š. a P. Štemberovým (Dýšina), Z. a P. a K. a Š. Štichovým, (Nová Huť), rodině Tlustých (Dýšina), rodině Tomanových (Nová Huť), A. a M. a V. Vaidišovým (Nová Huť), firmě Ardeta consult s.r.o., Okrašlovacímu spolku pro Novou Huť a Dýšinu, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dýšina, zaměstnancům Obecního úřadu Dýšina.

K realizaci díla podstatně přispěli:
Ing. P. Pěč (firma Mediagran s.r.o.), který daroval žulové bloky na většinu výtvarných prvků, a Ing. L. Rous (První plzeňská galvanovna s.r.o. – provoz Slévárna Hájek), který dodal všechny slévárenské prvky. Přípravu terénu, výstavbu technických prvků a stavební úpravu celého prostoru parku a jeho bezprostředního okolí prováděla firma LANDSTAV s.r.o, financovala ji obec Dýšina. Všem patří velké poděkování.