Navigace

Obsah

B
Z. Blaheta: Chlum (Chrást, 2017).
P. Brůček,  J. Nesvadbová eds.: Kulturní výbor zastupitelstva obce 2014–2018 se loučí (2018).
S. Bukovský: Vlastenecká obec Chrást. Odboj za německé okupace českých zemí v době druhé světové války (ArtKrist, oblastní organizace Českého bojovníků za svobodu Plzeň, 2018).
 
H
J. Hučka: K historii železárny a slévárny v Horomyslicích (Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, č. 13: 21-36, 2001).
J. Hučka: Z historie podniku Armaturka Dýšina (Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, č. 14: 47-62, 2002) a Z historie slévárny a strojírny Hájek Dýšina (Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, č. 14: 63-73, 2002).
 
N
J. Nesvadba: Cestou za La Boema na Radnicko po stopách uhlí, hutí a skláren (2013).
J. Nesvadba: Vycházka Okrašlovacího spolku v sobotu 19. března 2016 po stopách dolování a železářství v okolí Klabavy (2016).
J. Nesvadba: Profil dýšinské malířky Pavly Nejedlé (2019).
J. Nesvadba, J. Nesvadbová: Zdeněk Denny Krisman (1920–2004) - čestný občan Dýšiny (2016).
J. Nesvadbová (ed.): Koupaliště Nová Huť (1965 - 2020).
J. Nesvadbová: Poznávací zájezd do Spáleného Poříčí a okolí, neděle 21. září 2014 Prezentace (2014).
J. Nesvadbová, P. Velleková: Paškův park. Prezentace (2013). 
J. Nesvadbová, J. Nesvadba: Emanuel Šonský a Nová Huť (2014).
J. Nesvadbová, J. Nesvadba: Bílý mlýn v Nové Huti (2015).
J. Nesvadbová, J. Nesvadba: Kronika rodu Maurů (výpisky) (2016).
J. Nesvadbová, J. Nesvadba: Karel Holub (1909–2004). Čestný občan obce Dýšina (2016).
J. Nesvadbová: Stanislava Jánská-Šafaříková (2017).
J. Nesvadbová: Dýšinské lidové slavnosti (2017).
J. a J. Nesvadbovi: Víceúčelové hřiště s in-line dráhou,házenkářské hřiště, sokolské cvičiště Dýšina-Nová Huť (2020).
 
S
J. Sofron: Bibliografie obce Dýšiny (do roku 1993) (1996).
J. Sofron: Doplňky ke kronice Dýšiny (1999).
J. Sofron: Kostel, hřbitov a fara v Dýšině. Text vydala: Římskokatolická farnost v Dýšině 2012.
J. Sofron: Krajinou při řece Klabavě od pramene k ústí - příroda - historie - památky - průmysl - osobnosti (2012 - 2017).
J. Sofron: Stručný nástin přírodních poměrů katastru obce Dýšiny a kontaktních území (2003). 
J. Sofron, J. Nesvadba: Závodní lyžování v Nové Huti. Studie byla publikovaná ve Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka ROKYCANY, č. 25/2013.
 
Š
V. Šafář: Dýšina v minulosti a přítomnosti (1967).
J. Šonský: Hologramy, hra světelných vln (2020).
 
V
P. Velleková: Obnovení rybníčku (tůně) Na Krásné, Dýšina (studie, 2019).
P. Velleková: Procházka Dýšinou (2012).
P. Velleková: Dýšinské historické střípky (odkaz na jednotlivé díly) (2015 - 2016).
P. Velleková: O dýšinských řekách, potocích a vodách (2020).
P. Velleková: Dýšinské historické střípky (KOMPLET, ZIP) (2015 - 2016).
P. Velleková: Stromy, lidé a čas (2020).
P. Velleková: Zadržování vody v krajině a obnova jejího přírodního rázu v okolí Dýšiny (2020).
P. Velleková: Dýšinské historické střípky č. 27. O hájovnách nad Horomyslicemi a Novou Hutí, o rodu Bru(ů)j (4.75 MB) (2021)
 
W
T. Wangler, R. Šimáček , M. Špička: Mosty v modernizovaném úseku trati Rokycany – Plzeň (2016).
 
Ž
V. Ženíšek: Vzpomínky (2020).
 
OSTATNí
Dýšina - ročenka 2007
Dýšinské noviny - léto 2008
Jak to bylo dříve (a je dnes) s dýšinskou železniční zastávkou 2019
Kniha zápisů členských a výročních schůzí místního ochotnického spolku Tyl  za období 1925 až leden 1946
Kniha cvičitelská - stolní společnost Veselost a vznik DTJ v Dýšině 1911 - 1927
Pamětní kniha DTJ Dýšina 1931 - 1938
Pamětní kniha MNV Dýšina 1969 - 1979
Pamětní spis okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí (u Dýšiny) k 25letému výročí jeho vzniku 1909 - 1934 (zpracoval Boh. Brejcha)
Aktuální stanovy spolku 2016
Stanovy spolku z roku 1999
Stanovy spolku z roku 1909
Zpravodaj obce Dýšina - obsah níže uvedených zpravodajů
Zpravodaj obce Dýšina 1990
Zpravodaj obce Dýšina 1991
Zpravodaj obce Dýšina 1992
Zpravodaj obce Dýšina 1993
Zpravodaj obce Dýšina 1994
Zpráva Obecního úřadu Dýšina o činnosti obce v roce 1995
Zpráva Obecního úřadu Dýšina o činnosti obce v roce 1996
Zpráva Obecního úřadu Dýšina o činnosti obce v roce 1997
Zpráva Obecního úřadu Dýšina o činnosti obce v roce 1998
Zpráva Obecního úřadu Dýšina o činnosti obce v roce 1999
Zpráva o životě v obci Dýšina 2000
Zpráva o životě v obci Dýšina 2001
Zpráva o životě v obci Dýšina 2002 - 2006
 
VIDEA