Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Mobilní sušárna BS 6M vyráběná v licenci dánské fy. Tarup. Nevyrobilo se mnoho kompletů. Uprostřed pásový dopravník k sušce.

Mobilní sušárna BS 6M vyráběná v licenci dánské fy. Tarup. Nevyrobilo se mnoho kompletů. Uprostřed pásový dopravník k sušce.

Sušárenský provoz v hale, zde asi v Touškově. Vpředu spalovací komora sušárny BS 18 (výkon 18q/hod.), vzadu sušící buben. První BS 18 byla instalována v Křimicích. Sušárny BS 6 a BS 18 se vyráběly v licenci francouzské fy. Promil v letech 1970–1982, kdy je vystřídala výroba elektrických lokomotiv.

Sušárenský provoz v hale, zde asi v Touškově. Vpředu spalovací komora sušárny BS 18 (výkon 18q/hod.), vzadu sušící buben. První BS 18 byla instalována v Křimicích. Sušárny BS 6 a BS 18 se vyráběly v licenci francouzské fy. Promil v letech 1970–1982, kdy je vystřídala výroba elektrických lokomotiv.

Přihrnovací šnekový a pásový dopravník před sušárnou.

Přihrnovací šnekový a pásový dopravník před sušárnou.

Spalovací komora a buben sušárny BS 18 v hale.

Spalovací komora a buben sušárny BS 18 v hale.

Detail spalovací komory BS 6 (výkon 6 q/hod.) na topný olej s ventilátorem vzduchu a hořákem MH 120 z ČKD Dukla Karlín.

Detail spalovací komory BS 6 (výkon 6 q/hod.) na topný olej s ventilátorem vzduchu a hořákem MH 120 z ČKD Dukla Karlín.

Ovládací panel velínu sušárenského provozu sušárny BS 18.

Ovládací panel velínu sušárenského provozu sušárny BS 18.

Mobilní sušárna BS 6M (výkon 6q/hod.) na jednonápravním podvozku. Prvá byla instalovaná v Čisté u Rakovníka.

Mobilní sušárna BS 6M (výkon 6q/hod.) na jednonápravním podvozku. Prvá byla instalovaná v Čisté u Rakovníka.


Stránka

  • 1