Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Pohled od hlavní brány a ředitelství ŽDH. Vlevo bagr Mb 2 na skládce nakládá uhlí nebo vápenec na přízemní pasový dopravník. Nad ním hlavní most pasů na rudu z drtírny nebo skládky pod ředitelstvím (ruda z Krivego Rogu, Ukrajina) do denních zásobníků. Od komunikace vpravo výklopník vagonů, rozvodna a magnetka. Je vidět posun komínů a před nimi asi zemník skrývky ornice.

Pohled od hlavní brány a ředitelství ŽDH. Vlevo bagr Mb 2 na skládce nakládá uhlí nebo vápenec na přízemní pasový dopravník. Nad ním hlavní most pasů na rudu z drtírny nebo skládky pod ředitelstvím (ruda z Krivego Rogu, Ukrajina) do denních zásobníků. Od komunikace vpravo výklopník vagonů, rozvodna a magnetka. Je vidět posun komínů a před nimi asi zemník skrývky ornice.

Dva velké mostové jeřáby s drapáky na skládce pod podnikovým ředitelstvím. Pohled směrem na Kyšice, v pozadí objekt drtírny rudy. Z vagonů se vykládala „cizí“ železná ruda dovezená z Ukrajiny z Krivego Rogu na obohacení.

Dva velké mostové jeřáby s drapáky na skládce pod podnikovým ředitelstvím. Pohled směrem na Kyšice, v pozadí objekt drtírny rudy. Z vagonů se vykládala „cizí“ železná ruda dovezená z Ukrajiny z Krivego Rogu na obohacení.

Pohled z mostového jeřábu přes „Kanály“ železniční trati na hlavní silnici na důl. Zleva údržbáři jeřábů: L. Roučka, parťák Sládek z Mýta a Tichý.

Pohled z mostového jeřábu přes „Kanály“ železniční trati na hlavní silnici na důl. Zleva údržbáři jeřábů: L. Roučka, parťák Sládek z Mýta a Tichý.

Skládka uhlí a vápence, později fy. Ferona. Vpředu pozemní pasový dopravník šířky okolo 0,9 m, vzadu dráha mostového jeřábu.

Skládka uhlí a vápence, později fy. Ferona. Vpředu pozemní pasový dopravník šířky okolo 0,9 m, vzadu dráha mostového jeřábu.

Skládka uhlí a vápence. Nakládka uhlí mostovým jeřábem s drapákem na dopravní pas. Uprostřed hlavní trafostanice závodu, která je vedle hlavní brány.

Skládka uhlí a vápence. Nakládka uhlí mostovým jeřábem s drapákem na dopravní pas. Uprostřed hlavní trafostanice závodu, která je vedle hlavní brány.


Stránka

  • 1