Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Přehrada na Klabavě, pohled od Rokycan (dálnice) směrem na Ejpovice a Čilinu. Sypaná hráz s vypouštěcím objektem dokončena k 15.1.1958, délka obtokových tunelů dolu 1.560 m, vodní dílo v provozu od 1.6.1960 (Lang 2007).

Přehrada na Klabavě, pohled od Rokycan (dálnice) směrem na Ejpovice a Čilinu. Sypaná hráz s vypouštěcím objektem dokončena k 15.1.1958, délka obtokových tunelů dolu 1.560 m, vodní dílo v provozu od 1.6.1960 (Lang 2007).

Nátok do částečně vypuštěné přehrady. Vzadu asi býv. železniční domek (Bulhar) na trati Plzeň–Praha.

Nátok do částečně vypuštěné přehrady. Vzadu asi býv. železniční domek (Bulhar) na trati Plzeň–Praha.

Detail usazených sedimentů na dně přehrady.

Detail usazených sedimentů na dně přehrady.

Odklizy hlušiny z dolu na pravém břehu řeky Klabavy na úpatí vrchu Hradiště. Po r.1970 skládka RND provozu lamináty, od r.2004 golfové hřiště – green č. 8 a 16.

Odklizy hlušiny z dolu na pravém břehu řeky Klabavy na úpatí vrchu Hradiště. Po r.1970 skládka RND provozu lamináty, od r.2004 golfové hřiště – green č. 8 a 16.

Detail erozní rýhy způsobené vodou na odklizu.

Detail erozní rýhy způsobené vodou na odklizu.

Celkový pohled z magnetky na kypy a haldy přes žel. trať a řeku Klabavu, vpravo vrch Hradiště. Stožáry lanovky už neexistují, tedy pohled okolo r. 1970. Vpředu nedokončená stavba kalových polí a čerpací stanice hydraulické dopravy odprašnění. Dle strážních věží tu pracovali i vězňové.

Celkový pohled z magnetky na kypy a haldy přes žel. trať a řeku Klabavu, vpravo vrch Hradiště. Stožáry lanovky už neexistují, tedy pohled okolo r. 1970. Vpředu nedokončená stavba kalových polí a čerpací stanice hydraulické dopravy odprašnění. Dle strážních věží tu pracovali i vězňové.


Stránka

  • 1