Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

ŽDH okolo r. 1955. Původně byly jen dva komíny. Pohled od Kyšic přes údolí Mlynářičky (Nouzov). ŽDH znamená Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice, RND pak Rudné a nerudné doly.

ŽDH okolo r. 1955. Původně byly jen dva komíny. Pohled od Kyšic přes údolí Mlynářičky (Nouzov). ŽDH znamená Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice, RND pak Rudné a nerudné doly.

Pohled ze stejného místa.

Pohled ze stejného místa.

ŽDH po r. 1958, to už bylo 5 komínů. Uprostřed vepředu drtírna rudy, za ní podnikové ředitelství. Vpravo skládka rudy se 2 mostovými jeřáby, vlevo skládky za hlavní bránou závodu.

ŽDH po r. 1958, to už bylo 5 komínů. Uprostřed vepředu drtírna rudy, za ní podnikové ředitelství. Vpravo skládka rudy se 2 mostovými jeřáby, vlevo skládky za hlavní bránou závodu.

ŽDH před r. 1958 v době výstavby 3. komína. Pohled od železniční trati Plzeň–Praha. Uprostřed mosty pasů, vpravo magnetická separace, tzv. magnetka. Vlevo začátek lanovky, vzadu denní zásobníky s vážnými vozíky.

ŽDH před r. 1958 v době výstavby 3. komína. Pohled od železniční trati Plzeň–Praha. Uprostřed mosty pasů, vpravo magnetická separace, tzv. magnetka. Vlevo začátek lanovky, vzadu denní zásobníky s vážnými vozíky.

Obdobný pohled. Bílý kouř je pára vznikající vodním chlazením spečence vypadávajícího z pecí.

Obdobný pohled. Bílý kouř je pára vznikající vodním chlazením spečence vypadávajícího z pecí.

ŽDH před r. 1958, pohled od žel. trati Plzeň–Praha. Vpředu lanovka s taženým vozíkem, uprostřed objekt kulových mlýnů, vpravo magnetka.

ŽDH před r. 1958, pohled od žel. trati Plzeň–Praha. Vpředu lanovka s taženým vozíkem, uprostřed objekt kulových mlýnů, vpravo magnetka.

RND Ejpovice, hlavní vstupní brána po r. 1971. Je zde 11:37, na bráně nápis „50. výročí KSČ“ a tehdy používaný firemní znak „Vzhůru ku hvězdám“. Bylo tu i malé autobusové nádraží. Vpravo automobily Trabant, Škoda 105 SPZ PSB 12–48 a Žiguli RO 50–59.

RND Ejpovice, hlavní vstupní brána po r. 1971. Je zde 11:37, na bráně nápis „50. výročí KSČ“ a tehdy používaný firemní znak „Vzhůru ku hvězdám“. Bylo tu i malé autobusové nádraží. Vpravo automobily Trabant, Škoda 105 SPZ PSB 12–48 a Žiguli RO 50–59.


Stránka

  • 1