Navigace

Obsah

Územní plán - GEOPORTÁL

Textová část

Odůvodnění

N1 základní členění území

N2 hlavní výkres

N3 VPS + VPO

O1 koordinační výkres

O2 výkres širších vztahů

O3 výkres předpokládaných záborů

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA

Textová část

Návrh stanoviska

Vyhodnocení vlivů

Doplnění vyhodnocení vlivů

 

Akce "Územní plán Dýšina" byla spolufinancována z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018

PK