Navigace

Obsah

Závěrečný účet schválený za rok 2018

Příloha k ÚZ 2018

Rozvaha 2018

Výkaz o plnění rozpočtu 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Zpráva o přezkoumání hospodaření

ZŠ - Výkaz zisku a ztráty

ZŠ - Rozvaha

ZŠ - Příloha k účetní uzávěrce

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtový výhled obce Dýšina na rok 2018-2020

Schválený rozpočet obce Dýšina na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Dýšina na rok 2018

Příloha