Navigace

Obsah

Poválečné léto roku 1945 v Dýšině 5. 5. 2018

Výstava byla součástí letošních slavností svobody, konaných tradičně před místní základní školou. Přinesla možná i již známé fotografie, ale v jiné instalaci. Nezůstala ale jen u nich. Byl připomenut letní pobyt generála Harmona v Nové Huti, na který se mezi mladšími i trochu zapomíná, a to kopií jeho dopisu, adresovaného dýšinských občanům, poznámkami k jeho životu apod.

Výstavu navštívili nejen hosté slavnosti, ale i starší školní děti, které měly možnost si připomenout, nebo možná (?) i poprvé slyšet o darovaném děle na návsi, o slavných dožínkách apod.

 

Ze vzpomínek J. Sofrona:

Poválečné léto 1945 v Dýšině

The Post-War Summer 1945 in Dýšina

 

Vojáci americké armády vstoupili do Plzně ráno 6. května 1945 kolem osmé hodiny ráno. Pro Dýšinu a Novou Huť bylo v dalších týdnech významné, že v červnu byl V. sbor 3. pancéřové armády generála George S. Pattona nahrazen XXII. sborem, jehož velitelem byl generálmajor Ernest Nason Harmon.Ten se po svém příchodu do západních Čech ubytoval od 15.6. v Nové Huti ve vile čp. 49. Zde jej také dvakrát během léta navštívil G. S. Patton.

27. července byl Harmon vyznamenán presidentem Edvardem Benešem Čs. řádem Bílého lva II. třídy.

Harmon si Novou Huť velice oblíbil, pozval k sobě i velvyslance USA Laurence A. Steinhardta při příležitosti jeho návštěvy Plzně. Stalo se tak v sobotu 4. srpna. Na křižovatce dnešních ulic Lesní a 17. Listopadu byly na uvítanou vztyčeny čtyři stožáry s vlajkami československou, americkou, anglickou a sovětskou, a transparent s nápisem Buďte vítán. Vlastní setkání pak proběhlo na novohuťském sokolském cvičišti za přítomnosti místních i přepospolních občanů.

Druhý den, v neděli 5. srpna, proběhla na návsi v Dýšině slavnost, při níž generál Harmon daroval obci ukořistěné německé dělo, na němž byla umístěna bronzová deska s anglicko-českým nápisem, jako upomínku na osvobození západních Čech. Při této příležitosti pronesl: „Předávám toto dělo obci Dýšině jako projev ocenění za zdvořilost a přátelství českých lidí vůči mně, mým důstojníkům a mužstvu. Bylo ukořistěno Němcům americkou armádou a právě proto je symbolem vítězství. Velice se mi líbí mezi vámi v této krásné a míruplné krajině.“ Dělo stálo na rampě u staré školy na návsi, asi do roku 1952, kdy muselo být zlikvidováno. Zachráněný originál desky je dnes uložen na obecním úřadě.

19. srpna se Harmon zúčastnil v Dýšině Staročeských dožínek, které uspořádal Hasičský sbor, při nichž spolu s primátorem Plzně Josefem Ullrichem posekal kus pole ovsa na poli při silnici do Kyšic proti vile p. Hůly.

V listopadu 1945 odešel E. N. Harmon se svými muži nejen z Hutě, ale i z Československa natrvalo.

 

Podle vzpomínek Jaromíra Sofrona, zveřejněných v prvním čísla Zpravodaje obce Dýšina roku 1990.

 

Překlad dopisu E. N. Harmona:

 

Překlad dopisu E. N. Harmona, zveřejněný ve Zpravodaji obce Dýšina, 1990, číslo 2, str. 5

 

Občanům Nové Hutě                                                                           27. listopad, 1945

 

Pánové:

 

U příležitosti odchodu Americké armády z Československa, který má být dokončen 1. prosince 1945, se chci rozloučit zvláště s dobrými lidmi z Nové Hutě a Dýšiny, mezi nimiž jsem žil tak šťastně od 15. 6. tohoto roku. Velká uctivost ke mně a k mým vojákům, kteří tu se mnou žili, bude jednou z mých nejlepších vzpomínek na Československo. Lituji, že můj život plný povinnosti a odpovědnosti mi bránil se s vámi seznámit důvěrněji. Budu vždy na Vás vzpomínat jako na milý, dobrý a srdečný lid a doufám, že Vás opět uvidím.

Dovoluji si vám poslat svou podepsanou fotografii, kterou snad přijmete.

S nejlepší osobní vzpomínkou na všechny,

 

                                                                                                          srdečně Váš

 

                                                                                               (vlastnoruční podpis)

 

                                                                                                          E. N. HARMON

                                                                                               Generálmajor U. S. Army

                                                                                                                velitel