Navigace

Obsah

Dýšina zmizelá a (jen) plánovaná

Výstava DÝŠINA ZMIZELÁ A (JEN) PLÁNOVANÁ si kladla za cíl zachytit ve zkratce proměny obce za posledních několik desetiletí, především však po únoru 1948.

Dýšina si uchovala až do doby tzv. kolektivizace starobylý ráz, zachycený v mapě z roku 1836. Jednotné zemědělské družstvo (JZD) zde vzniklo r. 1950. Lidem byl sebrán jejich majetek získaný generacemi předků. Budovy v rukou JZD nebyly udržovány a chátraly, až došlo ke zbourání několika statků na návsi …
Uprostřed návsi zmizela škola z roku 1818 a Šašků hostinec. Ve východní části padl statek č. 9 a nahradila jej nevzhledná stavba patrového nákupního střediska, která náves hyzdí až do současnosti. V severní části návsi proběhla demolice stavebně velice cenných statků čp. 21, 22, a 23.
Náves byla přejmenovaná na Náměstí Míru. Od historického schodiště na hřbitov byl doprostřed vzniklého volného prostoru návsi roku 1987 přestěhován Pomník obětem světových válek.
21. srpna 1968 obcí projížděla kolona ruských vojenských aut s posádkou, připravenou ke střelbě …Ruské nápisy na vratech a hradbách časem zmizely…
Totální přeměnu ovšem prodělaly Horomyslice, místo historicky velice cenné, spojené se jménem prvního čestného občana obce Matyáše Salzmanna. Zmizely postupně všechny pozůstatky slavných železáren. Snaha o vybudování muzea železářství bohužel vyzněla do prázdna…

Dýšina je vyhledávaným místem k životu. Podle Programu rozvoje obce z r. 2016 vzrostl mezi roky 2000 a 2014 počet obyvatel z 1354 na 1829, tj. o 475 (relativně o 35%). Současně je místem s poměrně vysokým počtem cizinců (8%). Je ale i „mladou obcí“; od r. 2007 se přistěhovalo ročně ca 50 obyvatel, vesměs mladých rodin. Započatý trend bude zřejmě pokračovat; neměl by však znamenat nerespektování historických souvislostí. I k tomu snad trochu přispěla tato výstava, kterou připravil Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu.