Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 20. 4. 2020 budou v platnosti úřední hodiny obecního úřadu pro osobní kontakt v pondělí a ve středu 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 v prostárách přízemí budovy OÚ. V ostatní dny dle individuální dohody se zaměstnanci OÚ. Obecní úřad nadále upřednusnuje písemnou, elektronickou nebo telefonickou komunikaci.

 

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance obecního úřadu elektronicky nebo telefonicky a to prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@obecdysina.cz nebo na tel. č. 602 692 134. Občané také mohou kontaktovat zaměstnance OÚ prostřednictvím přímých kontaktů ZDE

 

V případě naléhavé potřeby osobního kontaktu musí veřejnost počítat s dodržením odstupu alespoň dva metry a nutností ochrany úst a nosu, bez které je vstup do prostor úřadu zakázaný. Doporučujeme si osobní návštěvu předem domluvit s příslušným zaměstnancem. Desinfekce na ruce je umístěna v přízemí budovy. Žádáme návštěvníky o její používání.

 

J. Egrmajer, starosta obce

 


 

Sběrný dvůr otevřen podrobnosti zde

 


Vážení spoluobčané,

zahájili jsme distribuci vyrobených textilních roušek. Pokud roušky potřebujete, nebo víte o někom, kdo je potřebuje, ozvěte se nám. 

J. Egrmajer

 


Vážení spoluobčané,

vzhledem k situaci ohledně možnosti získání roušek, tak zahajujeme koordinaci výroby a následnou distribuci látkových roušek pro potřeby obyvatel obce.  Budeme evidovat požadavky na roušky a jakmile je budeme mít k dispozici, tak je začneme distribuvat. V případě zájmu a jakékoli pomoci nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 736 683 628, vesela@obecdysina.cz 

Pro rychlejší komunikaci vytvořil Marek Brandner facebookový profil www.facebook.com/DysinaObec/

V případě, že víte o někom, kdo nevyužívá internet nebo facebook a roušky potřebuje, tak nás informujte.

Budeme rádi když se připojíte a pomůžete. 

Jaroslav Egrmajer, starosta obce

 


 

Upozornění:

Vláda rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Vláda ČR v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Více zde. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic - kompletní informace zde.

 

V souvislosti s přijatými rozhodnutími vlády se až do odvolání uzavírá sběrný dvůr, knihovna a všechna sportoviště. 

 

Dále oznamujeme, že ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň, která působí na území naší obce, je možno zajistit v nezbytných případech  pro seniory rozvoz obědů, nákupu základních potravin apod. Tyto služby využívejte pouze v případech, kdy Vám je nemohou zajistit  osoby blízké. Kontaktní osoba p. Franková 731 619 720

 

Provoz mateřské školy zůstává zachován. Vyzýváme rodiče, aby tuto službu využívali jen v případech, kdy pracují v důležitých pozicích pro zajištění chodu státu (zdravotnictví, bezpečnostní složky,...). 

 

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky je zachován a je možné ho využít i pro další obyvatele obce Dýšina. Více na stránkách školy https://www.zsdysina.cz/skolni-jidelna/ popř. u vedoucí jídelny paní Sýkorové https://www.zsdysina.cz/skolni-jidelna/zamestnanci-a-kontakty/

 


 

Vážení spoluobčané,

situace ohledně šíření nákazy koronavir COVID-19 se rychle vyvíjí a mění. Průběžně vše sledujeme a vyhodnocujeme. V současnosti se to týká hlavně provozu mateřské školy a pořádání akcí s větším počtem osob. Postupujeme dle nařízení vlády a v souladu s doporučením příslušných nadřízených orgánů. Veškeré akce na území obce s větším počtem osob byly odloženy nebo zrušeny.

Provoz obecního úřadu je omezen jen na neodkladné záležitosti na pondělí 9:00 - 12:00 a středu 14:00 - 17:00, s tím že Vás žádeme o omezení osobního kontaktu a pokud to bude možné, tak přednostně využívejte ke komunikaci s OÚ telefon, email.

V zájmu ochrany Vašeho zdraví dbejte na zvýšená hygienická pravidla, vyvarujte se kontaktu s evidentně nemocnými osobami a při příznacích nákazy se telefonicky obracejte na svého praktického lékaře. Vyzýváme k dodržování karantány osob, kterým je určena. 

Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Důležité odkazy:

Vláda ČR 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví - koronavir

Krajská hygiencká stanice

Nemocnice Plzeňský kraj - koronavir

ORP Plzeň - bezpečná Plzeň

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací