Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

Nová školní jídelna v Dýšině zahájila provoz

Nová školní jídelna v Dýšině zahájila provoz

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se v Dýšině odehrála malá slavnost. Oficiálně byl zahájen provoz nové školní jídelny při ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina p.o. Tuto slavnost společně zahájili starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer a Mgr. David Klimeš. Dalšími hosty byla zástupkyně ředitele Bc. Silvie Škardová, zástupci stavební společnosti SILBA - Elstav s.r.o., zástupci projekční kanceláře BRM spol. s r.o. Ing Miroslav Jaroš a paní Helena Švecová, starostové obcí Chrást a Kyšice a další pozvaní hosté. Přítomní nejprve zhlédli vystoupení pěveckého souboru GUTTA Dýšina a po krátkém seznámení s historií jídelny si prohlédli prostory budovy včetně kuchyně. Nakonce všichni zájemci o prohlídku, kterých přišlo téměř 200, ještě zavítali do moštárny, která je umístěna v suterénu budovy.

Několik informací z historie: původní školní jídelna byla uvedena do provozu 1. 9. 1985, kdy nahradila staré a nevyhovující prostory v soukromém objektu. Stavba v tehdejší  době  byla prováděna zčásti dodavatelsky, ale především svépomocí za přispění místních občanů v akci "Z". Po několika opravách budovy a nezbytné obměně nevyhovujícího vybavení se začalo uvažovat již asi před 10 lety o celkové rekonstrukci, případně výstavbě nové jídelny. Nakonec k urychlení celého projektu přispěly i stále přísnější hygienické předpisy. Obec se proto rozhodla neprovádět finančně nákladnou rekonstrukci, ale postavit zcela novou jídlenu, která by odpovídala po všech stránkách současnému standardu. Celá akce byla zahájena 20. února 2017 předáním staveniště firmě APB Plzeň a.s., která prováděla demolici budovy. Ta byla ukončena 6. března 2017. Po několika měsících jednání a dohadů  se společností, která původně měla stavbu provádět na základě výsledků výběrového řízení, nakonec výstavbu nové školní jídelny zahájila 15. června 2017 stavební společnost SILBA - Elstav s.r.o. Kolaudace dokončené nové školní jídelny pak proběhla 19. prosince 2017 a 3. ledna 2018 byl zahájen provoz.  Po dobu výstavby jídelny, tedy od února do prosince 2017, obec Dýšina také zajišťovala dopravu obědů pro školní děti ze školní kuchyně v Plzni. Náklady na stavbu se vyšplhaly téměř na 25 mil. Kč včetně zpracování projektu, demolice staré budovy a mnohých dalších souvisejících prací. Obec Dýšina, která celý projekt financovala, také obdržela na tuto akci finanční příspěvek od Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

Přejme nové školní jídelně, aby všem v nových prostorech chutnalo a jídelna sloužila mnoho let ke spokojenosti všech strávníků.

Text a foto: Miroslav Tlustý a archív ŠJ

Datum vložení: 20. 1. 2018 23:10
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2018 8:31
Autor:
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky