Obec Dýšina
ObecDýšina

Aktuality

V této kapitole najdete informace o aktuálním dění v obci, o různých sportovních a společenských akcích a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

Zobrazeno 121-150 ze 164

70. výročí osvobození 3.5.2015 v Dýšině

Datum: 5. 5. 2015

V Dýšině opět proběhly oslavy konce II. světové války u pomníku gen. Pattona. Za účasti vnučky Helen Patton, vnuka George Patton Waterse, válečných veteránů, členů amerického kongresu Joe Wilsona, Reida Ribbla, Madeleine Bordallové, zástupců amerického velvyslanectví, europoslance Jiřího Pospíšila, senátorky Milady Emmerové, autora sochy Jaroslava Bockera, nejvýznamnějšího přispěvatele do veřejné sbírky na financování sochy gen. Pattona pana Oldřicha Kuřátka, bývalé starostky obce Dýšina paní Václavy Kuklíkové, představitelů Military Car Clubu Plzeň, zástupců okolních obcí a dalších hostů byla uctěna památka obětí II. světové války.
Military Car Club Plzeň ocenil bývalou starostku obce Dýšina paní Václavu Kuklíkovou za její iniciativu umístění sochy gen. Pattona v roce 2005 v Dýšině předáním dřevěné plastiky.
Rád bych tímto poděkoval všem hostům za účast, moderátorce paní Ivě Kokešové, tlumočníkovi panu Radkovi Chejlavovi, učitelkám ZŠ a MŠ paní Bedřišce Koželuhové a paní Janě Bartlové, dětem ze sboru Gutta, pracovníkům OÚ a technické čety a všem, kteří se na přípravě oslav osvobození podíleli, za jejich kvalitně odvedenou a obětavou práci.

Jaroslav Egrmajer
Starosta obce

Pietní akt k uctění památky brig. generála Josefa Ereta

Datum: 13. 3. 2015

S malým časovým zpožděním se dnes, 13. března 2015, před desátou hodinou dopolední uskutečnil na místním hřbitově v Dýšině pietní akt k uctění památky brigádního generála Josefa Ereta, jehož ostatky jsou zde uloženy. Pietního aktu, jehož organizátorem byl 44. lehký motorizovaný prapor Gen. Ereta z Jindřichova Hradce, se zúčastnili zástupci rodiny brid. generála Ereta, starosta obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce Kyšice Ing. Hynek Sladký, zástupci vojenského útvaru z Jindřichova Hradce a několik místních občanů. Na závěr byla vypálena čestná salva a pietní akt byl zakončen státní hymnou ČR.

Uctění památky T. G. Masaryka

Datum: 7. 3. 2015

U příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka položila místostarostka obce Dýšina Mgr. Lenka Rousová Bóriková v pátek 6. března 2015 květiny u pomníku T.G.M. na Náměstí Míru v Dýšině.

Rozsvícení vánočních stromů v Dýšině a Nové Huti

Datum: 1. 12. 2014

V neděli 30. 11. 2014 se uskutečnilo rozsvícení vánočních stromů v Obci Dýšina a části Nová Huť. Nejprve vyšel z dýšinské fary na náves průvod andělů. Zde již čekali občané Dýšiny a Nové Hutě, aby si společně zazpívali několik vánočních písní. Vánoční strom v Dýšině se rozsvítil před sedmnáctou hodinou. Poté se andělský průvod odebral do Nové Hutě, aby spolu s místními obyvateli i tady zazpívali vánoční písně a rozsvítili před osmnáctou hodinou vánoční strom.

Zastupitelstvo obce Dýšina

Datum: 13. 11. 2014

Dne 10. 11. 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, kde byl zvolen starosta obce, místostarostka obce, členové rady a jednotlivé výbory.

Den válečných veteránů

Datum: 10. 11. 2014

Dnes, 10. 11. 2014, položil starosta obce Dýšina Mgr. Jaroslav Štilip spolu s ředitelem Mgr. Jiřím Švolbou u příležitosti Dne válečných veteránů květiny u pomníku gen. Pattona před Základní školou a Mateřskou školou gen. Pattona v Dýšině. Starosta obce dále položil květiny také u pomníku gen. Harmona v Dýšině a v Nové Huti.

Výsledky voleb do ZO Dýšina

Datum: 11. 10. 2014

Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dýšina, konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014.

Usnesení Ústavního soudu

Datum: 30. 9. 2014

Usnesení Ústavního soudu ve věci stížnosti společnosti Flaga s.r.o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012: ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Benefiční koncert pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně

Datum: 15. 9. 2014

V sobotu 13. září 2014 proběhl v Dýšině v kostele Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy Benefiční koncert pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Nevšední atmosféru dokládá následná fotodokumentace.
Do pokladničky se vybralo 11.543,- Kč, dary sponzorů činily 65.000,- Kč. Celkem tedy koncert vynesl 76.543,- Kč. Poděkování patří všem dárcům i účinkujícím.

Školní rok 2014-2015 slavnostně začal

Datum: 1. 9. 2014

ZŠ gen. Pattona zahájila školní rok slavnostním přivítáním žáků a rodičů před budovou školy. Pak už se 31 nových prvňáčků odebralo za doprovodu spolužáků z 9. třídy do slavnostně vyzdobené 1. třídy (viz přiložené fotografie).

Zpravodaj červen 2014

Datum: 9. 7. 2014

Zpravodaj červen 2014

Osvědčení o úspoře emisí pro Obec Dýšina

Datum: 30. 6. 2014

Obec Dýšina v roce 2013 vytřídila a předala k využití 93,392 tuny odpadu.
Poděkování všem občanům Dýšiny za třídění odpadu a tím zlepšení životního prostředí pro nás všechny.

Folklorní odpoledne 15.6.2014

Datum: 23. 6. 2014

Folklorní odpoledne 15.6.2014

Očkování psů, koček a dalšího drobného domácího zvířectva

Datum: 27. 5. 2014

Očkování psů, koček a dalšího drobného domácího zvířectva 7. června 2014
od 10.00 hod v Dýšině před OÚ
od 10.30 hod v Nové Huti před pohostinctvím

Tělovýchovná jednota SPORT PRO VŠECHNY DÝŠINA - poděkování

Datum: 20. 5. 2014

Tělovýchovná jednota
SPORT PRO VŠECHNY DÝŠINA
d ě k u j e
všem, kteří svojí účastí na Českém dni proti rakovině 14. května 2014 přispěli na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života pacientů, podporu onkologické výchovy a na vybavení onkologických center.

Vítání občánků dne 17.5.2014

Datum: 19. 5. 2014

Dne 17. 5. 2014 proběhlo v Modrém salonku vítání občánků.
Novými občánky Dýšiny se stali:
Adéla Mainerová
Ela Černá
Natálie Piškule
Tomáš Beránek
Václav Koutecký
Veronika Burdějová
Tomáš Chaloupka
Tereza Stehlíková
Miroslav Boldizsár
Blahopřejeme!

Oslavy osvobození 4.5.2014 - vložení fotogalerie

Datum: 6. 5. 2014

Oslavy osvobození 4.5.2014 - vložení fotogalerie

Vložení nové fotogalerie z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY TOVÁRNÍKA, VÝROBCE KOČÁRŮ A KAROSÁŘE VÁCLAVA BROŽÍKA

Datum: 30. 4. 2014

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY TOVÁRNÍKA, VÝROBCE KOČÁRŮ A KAROSÁŘE VÁCLAVA BROŽÍKA, které se konalo v sobotu 26. dubna 2014 u jeho rodného domu v Dýšině

Modernizace trati Rokycany - Plzeň aktualizace

Datum: 8. 4. 2014

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Obec Dýšina, dýšinské spolky a sdružení – PROGRAM NA ROK 2014

Datum: 7. 4. 2014

Obec Dýšina, dýšinské spolky a sdružení – PROGRAM NA ROK 2014

VEŘEJNÁ BESEDA - setkání s občany ve věci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň 7. 4. 2014 od 18hod. v Modrém salonku

Datum: 20. 3. 2014

VEŘEJNÁ BESEDA - setkání s občany ve věci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň 7. 4. 2014 od 18hod. v Modrém salonku
Setkání se zúčastní zástupci Správy železniční dopravní cesty, Metrostavu
a obce Dýšina.
Využijte této jedinečné příležitosti získat aktuální a věcné informace k této stavbě, která se naší obce výrazně dotkne.

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE - přihlášení obce Dýšiny do projektu "Občanské vzdělávaní"

Datum: 27. 2. 2014

Cílem projektu je nabídnout zdarma školení pro občany v oblastech:
1. právní vzdělávaní
2. finanční gramotnost
3. spotřebitelská gramotnost

Obec Dýšina je do projektu přihlášena.
Podrobnosti včetně termínů budou upřesněny.

Účast zastupitelů Obce Dýšina na jednáních obecního zastupitelstva v období r. 2012 a 2013

Datum: 10. 2. 2014

Účast zastupitelů Obce Dýšina na jednáních obecního zastupitelstva v období r. 2012 a 2013:Účast zastupitelů Obce Dýšina na jednáních obecního zastupitelstva v období r. 2012 a 2013

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Datum: 28. 1. 2014

Poděkování - Tříkrálová sbírka

Provozní řád veřejně přístupného hřiště

Datum: 19. 12. 2013

Všichni, kteří používají areál hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště

Zpravodaj obce - prosinec 2013

Datum: 13. 12. 2013

Zpravodaj obce - prosinec 2013

Lyžaři už mají vánoční dárek

Datum: 10. 12. 2013

Je to právě rok, co nás postihla nešťastná událost a požárem byla téměř zcela zničena klubová chata v Matějovicích...

Vyhodnocení provozu noční linky MHD N11

Datum: 30. 11. 2013

Na jednání 28.11. byli přítomni za město Starý Plzenec Bc. Václav Vajshajtl, za obec Dýšina Mgr. Jaroslav Štilip, za obec Letkov pan Libor Liška a za obec Bušovice Mgr. Luboš Pták.
Za PMDP, a.s. se zúčastnili Ing. Jiří Pelant, Ing. Jiří Ptáček, MBA, Ing. Jiří Kohout, Ph.D., Bc.Ondřej Liška a Miloslav Bárta.

Práce na oddílové chatě lyžařského oddílu po požáru

Datum: 18. 11. 2013

Je to rok, co nás postihla nešťastná událost a
požárem byla zničena oddílová chata
v Matějovicích.
Zachytili jsme postup prací a takto chata vypadá dnes

Vítání občánků dne 16.11.2013

Datum: 18. 11. 2013

V rámci slavnostního vítání občánků dne 16.11.2013 se novými občánky Dýšiny staly tyto děti:
Filip Hrdý
Adéla Prokopová
Terezie Prokopová
Veronika Paríšková
Marie Moutelíková
Laura Maurice
Václav Martinec
Blahopřejeme!

Zobrazeno 121-150 ze 164

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4
1
5 6 7
2
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Diář starosty obce

Mapový portál

GP

Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky