Kontakt:

Obec Dýšina
Nám. Míru 30
330 02 Dýšina

tel: 377945744
fax: 377 945 215

podatelna@obecdysina.cz

ID Datové schránky: v7zbwqj

Kontakty obce a úřadu 

 

Úřední hodiny OÚ :

Pondělí      8:00 - 17:00

Úterý         8:00 - 14:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek      8:00 - 14:00

Pátek         8:00 - 12:00

 


LÉKAŘSKÁ ORDINACE :

Pondělí     7:30 - 13:30

Úterý        7:30 - 12:30

Středa      7:30 - 11:30   13:00 - 18:00

Čtvrtek    7:30 - 12:30

Pátek       7:30 - 12:30

LÉKÁRNA - VÝDEJNA:

Pondělí         8:00 - 12:00

Středa         13:00 - 17:30

Pátek            8:00 - 12:00

 

Archiv národní knihovny

Mobilní verze

mobilní verze webu

 

Nabídky práce

 

ZK

Navigace

Obsah

Vážení příznivci Paškova parku. Darovací smlouvu lze stáhnout zde (DOC, PDF). Vytiskněte si prosím 2 exempláře, vyplňte je a pošlete nebo osobně dodejte na adresu Obecního úřadu Dýšina. Jeden exemplář Vám bude po podepsání starostou obce zaslán zpět. 

Finanční dary je možné zasílat  na účet u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 1003038236/5500

Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dar.

 

Zde si můžete stáhnout studii Václava Fialy. 

 

V dalším textu jsou shrnuty informace o historii parku.

 

Roku 1909 založen Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Nové Huti u Dejšiny (Okrašlovací spolek). R. 1928 Spolek založil na pozemku propůjčeném obcí Dýšina v Nové Huti park, který byl v roce 1930 pojmenován jménem stavitele Josefa Paška (1861–1938), dlouholetého předsedy a čestného člena Spolku. Byly provedeny terénní úpravy, cesty, výsadby dřevin, založena skalka s pamětním kamenem (1933–1934) atd.

Po r. 1948 nastala celková proměna nejen politické, ale i společenské atmosféry, byl zahájen provoz Hrudkoven (1955), skončil spolkový život. V Nové Huti většina prvorepublikových vil změnila majitele.

Roku 1999 obnovený a zapsaný Okrašlovací spolek s novými stanovami. A od r.2012 započala pravidelná péče o park, především ale snaha o jeho celkovou obnovu. Spolek objednal a zaplatil studii obnovy spodní části parku. Ve spolupráci s OÚ využil Spolek možnost náhradní výsadby za pokácené dřeviny na původních valech kolem Klabavy. OÚ odstranil přestárlé, rozlámané, a tím nebezpečné stříbrné smrky, investor stavy valů zajistil nové výsadby (2013), obec umístila lavičky. Slavnostní otevření se konalo 19. 5. 2013.

V dalších letech se park postupně stával součástí života obce. Letos je to již pátá sezóna, kdy se zde konají zahrádkářské jarmarky (duben), májové slavnosti (květen), úklid (jaro, listopad) i rozsvícení adventního stromu (poprvé 2014). Vedle toho se prováděla likvidace úporných plevelů (šťovíků) a odstraňování výmladků u nových výsadeb + dosýpání zeminy kolem paty stromů (obec). Průběžné zde sbíráme odpadky. Technická četa obecního úřadu pravidelně několikrát ročně vysekává trávníky.

Od roku 2015 poctivě hledáme cestu, jak pokračovat. Navštívili jsme více podobných lokalit v regionu, přemýšleli jsme o potřebách všech věkových skupin místních i návštěvníků obce na využití parku i s ohledem na investiční záměry Dýšiny (koupaliště, Skate park, hřiště v Jamách, víceúčelové hřiště u školy, dětské hřiště u fotbalového areálu). Při absenci jakéhokoliv veřejného prostoru k setkávání (typu klubu, hospody, cukrárny apod.) má Paškův park pro Novou Huť zásadní význam. Hledali jsme člověka, který má s veřejným prostorem (a nejen ve městech) zkušenosti. A nalezli jsme pana Václava Fialu, sochaře z Klatov. Pro park zpracoval studii, model i výkresy, které projednala Rada obce, stavebně-investiční i kulturní výbor a 24. dubna projekt schválilo zastupitelstvo obce.V parku by měla být instalována kruhová dřevěná lavice, kamenný stůl s (hravým) labyrintem pro děti i dospělé a kolem samostatně stojícího liliovníku budou umístěny kameny s poselstvím. Ve staré části parku bude vztyčen obelisk (viz příloha). Navržená koncepce je jednoznačně nadčasová a měla by do parku přivést další lidi.

 

Celková cena je odhadnutá na cca 600.000 Kč. Zdánlivě vysoká částka, ale podle lidí, orientujících se v oboru, je opak pravdou. Obec ale nemůže celý projekt financovat sama, a tak se obrátila na nás, patrony parku, s žádostí o pomoc. Již nyní víme, že pomohou firmy s věcnými dary, i jednotlivci či některé spolky s peněžním darem. A na nás, členech a příznivcích Spolku, je pokusit se ve svém okolí najít a oslovit vstřícné a ochotné lidi, kteří mají k Nové Huti vztah, a kteří by svým finančním darem pomohli.

 

A současně (snad to není příliš troufalá prosba?), abychom i my podle svých možností, také pomohli. A tím se pomyslně, nebo i viditelně, zapsali do historie obce! Všichni dárci budou uvedeni podle domluvy na informační tabuli, která bude stát u parku. O dalším zveřejnění jmen dárců se můžeme domluvit.